22. marts 2024|In Miljø

INDFØRSEL AF KVOTE PÅ FISKERI AF STENBIDER

Med virkning fra den 18. marts 2024 indføres en kvote på fiskeri af stenbider. Den samlede kvote fastsættes til 24.356 kg levende vægt for 2024.

Billede aflumpfish-roe-1585639_1280Pixabay

Med virkning fra den 18. marts 2024 indføres en kvote på fiskeri af stenbider. Den samlede kvote fastsættes til 24.356 kg levende vægt for 2024.

Hvordan fordeles kvoten

Af en samlet kvote på 24.356 kg afsættes 19.356 kg til ejere af fartøjer med tilladelse til fiskeri af stenbider. Af denne mængde vil restmængden fordeles ligeligt mellem fartøjerne i form af en kalenderugeration, som vil fremgå af den enkelte tilladelse. De resterende 5.000 kg af den samlede kvote afsættes til bifangst i andre fiskerier.

Ejere af fartøjer med eksisterende tilladelse til fiskeri af stenbider

Den skønnede restmængde fordeles ligeligt som en kalenderugeration på 40 kg levende vægt til fartøjsejere med tilladelse. Nye tilladelser med kalenderugerationen påført udstedes til alle fartøjsejere, som allerede har en tilladelse. De nye tilladelser erstatter de hidtidige udstedte tilladelser, som herefter bliver ugyldige.

Kalenderugerationen kan justeres, såfremt udviklingen i fiskeriet gør det nødvendigt. Det sker ved, at der udstedes nye tilladelser med justerede ugerationer.

Når den afsatte mængde på 19.356 kg skønnes opfisket, udsendes der med Digital Post en meddelelse til alle ejere af fartøjer med tilladelse til fiskeri af stenbider (tilladelse nr. 301) om, at tilladelsen ikke længere er gyldig, og fiskeri efter stenbider skal indstilles.

Ansøgning om tilladelse

Der kan fortsat efter ovenstående ændringer af vilkårene søges om tilladelse til fiskeri af stenbider, og tilladelsen vil blive udstedt på samme vilkår som eksisterende tilladelser. Det er kun fartøjer, der anvender bundgarn eller øvrige garnredskaber med en maskestørrelse på 220 mm helmaske og derover, som kan få tilladelse til fiskeri efter stenbider. Der ansøges ved at sende en e-mail til tilladelse@fiskeristyrelsen.dk.

Bifangst

Af den samlede kvote afsættes 5.000 kg til bifangst i fiskerier, der ikke er omfattet af krav om tilladelse til fiskeri af stenbider.

Læs den oprindelige nyhed fra Fiskeristyrelsen ved at klikke her.

Aktuelle nyheder