24. april 2024|In Fiskeri, Miljø

(Gen-)opret stenrev for fiskenes – og fiskeriets skyld

Mange stenrev i havet er helt væk eller i fare for at forsvinde. En af årsagerne er, at bomtrawlere i årevis har fået lov til at nedbryde stenrev, vælte sten rundt og lægge havbunden øde. Tirsdag den 23. april var der temadag ved om kunstige rev og rev i naturgenopretningsprojekter. Arrangør var Center for Marin Naturgenopretning.

Billede afYannis Papanastasopoulos på Unsplash.com

Stenrev er en rigtig god ide. På dem er der fisk, og det er godt for naturen – og for det skånsomme kystfiskeri. Men det er lige så vigtigt at stoppe ødelæggelsen, som det er at genoprette.

Stenfiskeri og bomtrawl
En af årsagerne til, at stenrevene nær vores kyster er forsvundet er, at stenene er fisket op og brugt til blandt andet bygning af havnemoler. 40 km2 (kvadratkilometer!) blotlagt stenoverflade fra stenrev i danske farvande er som minimum fisket op i tidligere tiders stenfiskeri. Stenfiskeri er i dag heldigvis forbudt ved lov.

Men stenrevene er stadig i fare. For det er ikke kun stenfiskeriet, der er en trussel imod vores havbund. Det er bomtrawlerne også. En del af bomtrawls-fiskeriet foregår nemlig i og på sten. Trawlene er indrettet til det. Så det er ikke kun fisk, de får i nettet. De får – præcis ligesom stenfiskerne – også både store og små sten med, som de bringer i havn. Det kræver,at myndighederne griber ind, men myndighedernes arbejde med at beskytte revene går kritisabelt langsomt.

”Gule rev” et godt og skræmmende eksempel
I 2017 begyndte Fiskeriministeriets embedsmænd arbejdet med at beskytte Natura 2000 området ”Gule Rev”s stenrev mod bomtrawlsfiskeri. I sidste uge otte (8!) år senere kom forslaget til beskyttelsen mod bomtrawl i høring. Imens har bomtrawlerne frit fisket løs på stenrevene. Og de gør det stadig. For et forbud mod ødelæggelsen er endnu ikke på plads, og det kan stadig vare noget tid inden bomtrawlsfiskeriet stoppes.

FSK-PO: Forbyd bomtrawl
I FSK mener vi, at bomtrawl bør udfases, og vi har i årevis presset på for, at som minimum Natura 2000områderne med stenrev blev beskyttet mod det ødelæggende fiskeri. For det er ikke kun fisk og bomtrawlere, der drager nytte af revene. Det gør de kystfiskere, der fisker skånsomt af hensyn til naturen, også. Og deres forretning og grundlag for fiskeri er smadret, når bomtrawlerne rykker ind.

Beskyttelsen kommer for sent – og FSK opfordre til kortlægning af skader
Fordi det har taget så længe at beskytte stenrevene, opfordrer FSK nu myndighederne til at kortlægge de ødelæggelser, der allerede er sket i områderne som følge af fiskeri med bomtrawl i de foreløbigt otte års tid, det har taget dem at komme med et forslag til beskyttelse. Herunder en undersøgelse af, hvad det potentielt har betydet for kystfiskernes fiskeri og forretning, at deres fiskepladser er blevet ødelagt.

Havbundes oaser skal genoprettes
“Stenrev er havbundens oaser”  var navnet på en udgivelse helt tilbage fra 2003. Dengang var det lidt nyt med de stenrev. Men siden er det ene nyetablerede stenrev efter det andet heldigvis poppet op i danske farvande. Både som resultatet af fantastiske lokale ildsjæles indsats, og via fondsmidler og EU-projekter. Og der er nye stenrev i støbeskeen, støttet af staten. Og det er der brug for. For det er vigtigt at genoprette det tabte. Og det skal vi have meget mere af. Men det er også vigtigt at stoppe ødelæggelserne af det eksisterende,  som sker lige nu. Så indsatserne skal gå på to ben. Genskabe det tabte og stoppe ødelæggelsen af de stenrev, vi kender. At sand- og råstofindvinding så gør sit til at ødelægge havbunden – ja det er en anden sag.

NB
Nifavne Polle, Kjærs Sten, Rullerække.. Det er ikke kun i de såkaldte Natura2000-områder, bomtrawlsfiskeri smadrer stenrev. Rev med så særegne navne som ”Nifavne Pollen”, ”Kjærs Sten” og ”Rullerække” er bare et lille udpluk af de stenrev i Nordsøen, som en kystfisker for år tilbage registrerede som “destrueret til ukendelighed”, som følge af fiskeri med f.eks. bomtrawl. Stenrev, der nu er en saga blot. For de rev, kom aldrig til at fremgå nogle af de officielle steder. Fordi det kun var fiskerne der kendte til dem.

Læs mere:
Få en oversigt over de stenrev, der i dag er nærmest udryddet på Stenrev (levendehav.dk).

Stenrev Havbundens Oaser, her.

Aktuelle nyheder