7. juni 2024|In Fiskeri, Miljø

Velbesøgt workshop i Svendborg om omlægning af fiskeriet til skånsomme redskaber i EU

"FSK stod for workshoppen “Small Scale Fisheries: from vision to practical implementation” på EU-konferencen European Maritime Day, der i år blev afholdt i Svendborg. Der var stuvende fuldt, fyldt med engagerede deltagere fra ind- og udland og fra en håndfuld af organisationer, herunder EU-Kommissionen. Deltagerne blev udfordret til at lave planer for at fremme skånsomt kystfiskeri, og mange udfordringer og muligheder blev drøftet.

Billede afHanne Winter

Troels Hegeland, professor på AAU, gjorde rede for de politiske redskaber, som Fiskerikommissionen har anbefalet for at fremme kystfiskeriet. Kaija Barisa, økonom ved Blue Marine Foundation, fortalte om de både samfundsmæssige og økonomiske gevinster, trawlfrie områder har skabt, og hvordan omlægningen bedst kan gennemføres. FSK-PO havde også fået arrangeret et møde med Charlina Vitcheva, der er direktør i DG Mare, som er den del af kommissionen, der arbejder med fiskeri.

Charlina Vitcheva kommenterede mødet med følgende ord på X: “Listening to the fishing industry is key in the policy-making process – very productive meeting with the Danish small-scale fishers association in the margins of #EMD2024“.

FSK-PO fik virkelig sat det skånsomme fiskeri på dagsordenen på konferencen, og på mødet med DG Mare blev vigtige ting som bomtrawlsfiskeri og vigtigheden af, at EU bakker op om kystfiskeriet, endnu engang understreget.

Mere information hos Hanne/Marc.

Aktuelle nyheder