Foreningen arbejder for

Et havmiljø i balance

Et havmiljø i balance

Kræver et stop for, at vi bruger havet som skraldespand.

Et stop for ødelæggelsen af havbunden med tunge bundslæbende redskaber, for dumpning af giftigt havneslam, for næringsstoffer fra landbruget. Og et stop for udledning af miljøfarlige stoffer. Vi arbejder for en havplan med flere beskyttede områder, der kun tillader fiskeri med skånsomme redskaber, og hvor der er et godt samspil med anlæg af infrastruktur som havvindmøller.

Vi arbejder for en regulering af rovdyr, der er nødvendigt for at sikre at havet er i balance. Kun på den måde får vi en øget biodiversitet og flere fisk tilbage i havet.