Søren Jacobsen

Formand,
H4 Regina, Helsingør

Telefon: +45 21227243
Email: soeren@fskpo.dk

Reinhardt Schmidt

Næstformand,
Kystfisker fra Thyborøn

Telefon: +45 40182372
Email: reinhardt@fskpo.dk

Hanne Lyng Winter

Politisk rådgiver og biolog

Telefon: +45 28109059
Email: hanne@fskpo.dk

David Lange

Projektleder

Telefon: +45 26830179
Email: david@fskpo.dk

Marc Eskelund

Kystfiskerkonsulent

Telefon: +45 26276912
Email: marc@fskpo.dk