Foreningen arbejder for

NaturSkånsom-mærket

NaturSkånsom-mærket

Er Danmarks statskontrollerede mærke for vildfanget fisk.

Stiller krav om redskaber, som skåner havnaturen og minimerer ødelæggelsen af rev og havbund. Fiskeriet er kystnært og fartøjer er på max. 17 meter. Alle fiskearter skal være fanget fra sunde bestande. Kun udvalgte arter fra bestemte områder kan fanges og forhandles med mærket. Fødevarestyrelsen kontrollerer, at fisken er korrekt mærket i alle led af leverandørkæden.

Vi arbejder for at få flere arter med i ordningen, og flere fiskere, der kan fange NaturSkånsomt.

Læs mere på www.naturskånsom.dk.