Aktuelle nyheder

Foreningenarbejder for

Fremtidens kystfiskeri

Motoren i den grønne omstilling af fiskeriet.

Fiskeriet foregår med skånsomme redskaber, der sikrer fangst af fisk i en høj kvalitet, der giver den bedste pris og forhindrer bifangst af undermålsfisk. Redskaberne er bl.a. garn, kroge, tejner og ruser.

Læs mere

Et havmiljø i balance

Stop for, at vi bruger havet som skraldespand.

Et stop for ødelæggelsen af havbunden med tunge bundslæbende redskaber, for dumpning af giftigt havneslam, for næringsstoffer fra landbruget og et stop for udledning af miljøfarlige stoffer.  Vi arbejder for en havplan med flere beskyttede områder.

Læs mere

Naturskånsom mærket

Danmarks officielle mærke for skånsomt fangede fisk.

Krav om redskaber, som skåner havnaturen og minimerer ødelæggelsen af rev og havbund. Fiskeriet er kystnært og fartøjer er på max. 17 meter. Alle fiskearter skal være fanget fra sunde bestande. Kun udvalgte arter fra bestemte områder kan fanges.

Læs mere

Skånsomt kystfiskeri

Fiskeredskaber, der har en minimal eller slet ingen påvirkning af havbunden.

Fx står garnene stille i vandet eller på havbunden i garnfiskeriet, og fiskene svømmer selv ind i nettet. Derfor kaldes redskaberne også for passive redskaber. Det skånsomme fiskeri har næsten ingen bifangst af bl.a. undermålsfisk, og et meget lille brændstofforbrug sammenlignet med andre fiskerier, der fisker efter de samme arter.

Skånsomt kystfiskeri er fiskeriet for fremtiden med et lille klimaaftryk, en selektiv fangst af fisk og fangst af fisk til fødevarer.

Læs mere

Vores sponsorer oguvurderlige samarbejdspartnere