Velkommen til FSK-PO

Foreningen for erhvervs- og bierhvervsfiskere, der fisker med skånsomme redskaber.

FORENINGEN

Skånsomt kystfiskeri arbejder for at bevare og udvikle det skånsomme kystfiskeri i havne og på landingspladser langs de danske kyster.

LÆS MERE

SKÅNSOMT FISKERI?

Skånsomt kystfiskeri foregår med passive eller semi-passive, selektive fiskeredskaber, som ikke påvirker havbunden og har minimal uønsket bifangst.

LÆS MERE

VORES VISION

Ofte bliver det skånsomme kystfiskeri omtalt som ’museumsfiskeri. Hos FSK-PO ser vi det dog som en vigtig del af fremtidens, bæredygtige fiskeri.

LÆS MERE

FSK OG VERDENSMÅLENE

Det skånsomme kystfiskeri sikrer et hav i balance samtidigt med, at vi kan få fisk fra naturen.

Kystfiskeriet fra små kuttere var tidligere rygraden i fiskeriet. Sådan er det ikke længere.
I dag er fiskekvoterne samlet på få store fartøjer primært på vestkysten, og mange små havne er lukket ned.

I 2016 og 2017 indførte Folketinget dog nye spilleregler for kystfiskeriet. Kystfiskerne har fået flere fiskekvoter,
særligt de kystfiskere, der fisker med skånsomme redskaber.

Der er også et mærke for skånsomt fiskeri på vej, så forbrugerne let kan finde skånsomt fangede fisk, når de handler.

Der er en gryende optimisme i kystfiskeriet.

VORES SPONSORER OG
UVURDERLIGE SAMARBEJDSPARTNERE