7. juni 2024|In Fiskeri, Miljø

Europæiske kystfiskere overleverer åbent brev til Kommissionen

Kystfiskere fra Spanien, Danmark, Kroatien og Italien sluttede sig til LIFE, de grønne organisationer og friluftsvirksomheden Patagonia for at aflevere et brev til Virginijus Sinkevičius, kommissær for miljø, oceaner og fiskeri i Bruxelles.

I brevet opfordrede vi til, at fiskeri- og støttemulighederne omfordeles ved hjælp af sociale og miljømæssige kriterier (som krævet i artikel 17 i den fælles fiskeripolitik). For i løbet af fire årtier har subsidier og kvoter primært belønnet store fiskeriinteresser, hvilket har skabt et hav i ubalance. Her kan et skånsomt kystfiskeri med lille påvirkning af havmiljøet være en del af løsningen, hvis der indføres politikker, der begunstiger de mere skånsomme fiskerier.

Evalueringen af den fælles fiskeripolitik og Europa-Kommissionens nye mandat giver nu en ny mulighed for at gennemgå og revidere gennemførelsen af artikel 17 og herunder, hvordan fiskerirettighederne og udviklings-tilskuddene skal fordeles.

Flere oplysninger hos David.

Aktuelle nyheder