18. juni 2024|In Fiskeri

DTU vil undersøge marsvin

Hvordan står det til med marsvinebestanden i de indre farvande? Meldingerne er forvirrende og forskellige alt efter hvilke data, der bliver brugt.

Billede afTalia Cohen via Unsplash

Derfor vil DTU gerne undersøge, hvordan de danske marsvinebestande hænger sammen. Og se på om marsvin fra Nordsøen blander sig med bestanden i de indre farvande. Nu søger de efter bifangede marsvin, de kan tage DNA-prøver fra.

”Der er et eller andet, der ikke passer sammen i vores forståelse af bestanden i indre farvande: De bifangstdata, der er, de referencepunkter, der er sat for hvor meget bifangsten bør være, og den nedgang, Aarhus Universitet har set for bælthavsbestanden. De passer ikke sammen”, siger Lotte Kindt Larsen, seniorforsker ved DTU.

De to bestande vurderes i dag til ikke at blande sig, men DTU vil gerne undersøge om, der er en mulighed for, at der faktisk sker en opblanding. Hvis det er tilfældet, kan det få betydning for forvaltningen og opfattelsen af bestanden.

DTU vil også gerne blive klogere på, hvorfor bestanden går tilbage. For ifølge DTU kan den nedgang, der er observeret af Århus Universitet for bestandene i indre farvande, slet ikke alene tilskrives bifangst.

”Bifangsten er ret lille i dag som følge af den generelle nedgang i garnfiskeriet. Så den nedgang i marsvinebestanden, der er observeret af Aarhus Universitet, kan ikke alene skyldes bifangst, siger Lotte Kindt Larsen.

DTU vil derfor også gerne vide mere om, hvad marsvinene har spist. Det vil de gøre ved at undersøge maveindhold fra døde marsvin, for at blive klogere på, hvad der presser marsvinene.

DTU understreger, at der stadig er mange marsvin derude, men at der skal sættes ind for at reducere bifangsten i fiskeriet til et absolut minimum.

”Vi skal reducere bifangsten, men vi skal jo også samtidig passe på vores kystfiskere. Derfor er vi på DTU rigtig glade for, at vi nu har fået tilskud til et projekt, der blandt andet sammen med kystfiskere og Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri skal se på, om vi kan reducere bifangsterne ved at fiske anderledes. F.eks. ved at fiske med garn med tyndere tråde”, sige Lotte Kindt Larsen.

Aarhus Universitet har vurderet at der er omkring 14.000 marsvin i indre farvande, hvilket er en nedgang fra tidligere vurderinger, der lød på 17.000 dyr. DTUs seneste bifangstestimater for marsvin i indre farvande er omkring 500 dyr i 2022 i både dansk og svensk garnfiskeri. DTU forventer dog, at dette tal vil falde yderligere på grund af de lave kvoter i stenbider- og torskefiskeriet.

Hvis man bifanger et marsvin, kan man ringe til Lotte Kindt Larsen på telefon 2521 7776, og aftale, om DTU har mulighed for at hente marsvinet. Hvis DTU kan hente dyret får man 500 kr. DTU leder efter marsvin i hele landet, men særligt dyr fra vestlige Østersø og Kattegat.

Aktuelle nyheder