18. juni 2024|In Miljø

Nej til indvinding af råstoffer i bygherreområde Moselgrund

Århus Havn har i forbindelse med deres udbygning af havnen ansøgt om tilladelse i Miljøstyrelsen til indvinding af råstoffer i bygherreområde Moselgrund. I aftalen om udvidelsen af Århus Havn fremgår det, at det er en aftale, der blandt andet forbedrer havmiljøet. Det har FSK-PO svært ved at se.

Billede afLars Hast

FSK-PO er generelt kritisk overfor indvinding af råstoffer til havs. Ikke mindst når det drejer sig om så voldsomme mængder som her. Århus Havn ansøger om 8 mio. m3 fyldsand fra Kattegat i området sydøst for Hjelm, med en årlig maksimal indvinding på 3 mio. m3.  Til sammenligning var indvindingen på havet totalt ca. 11,3 mio. m3 i 2022.

De 8 millioner m3, man planlægger at fjerne samlet udgør en stor indgriben i områdets struktur og funktioner. Det kan fra FSKs side være svært at se, at aftalerne om kystnære stenrev, Blue Line projekt og udplantning af ålegræs kompenserer tilstrækkeligt for det krater, man vil lave på Moselgrund.

Mere præcist siger Hanne Winter:
”Som Århus Havn selv skriver det, ja så kommer den her sandbanke jo aldrig igen. Og selv om at man, som havnen siger, vil kompensere for sandsugningen, ja så kommer ødelæggelsen af området jo slet ikke til at blive kompenseret ved at anlægge rev eller udplante ålegræs. Oven i kommer der jo forureningen fra det, man kalder sediment-faner, dvs. alt det havbund, der bliver hvirvlet op i kølvandet på opgravningen. Og som kommer til at påvirke både dyr og planter i årevis rundt omkring selve det areal, hvor sandsugningen foregår.”

Råstofindvindinger foregår ofte på områder i havet, der ”rejser sig” fra bunden, og som derfor også ofte er steder, hvor fisk opholder sig og søger føde. Det gælder også på ”Moselgrund”. Det fremgår også af materialet fra Århus Havns ansøgning, at der er en stor del skaller i området. Det giver grund til at formode, at stedet bruges som spisekammer for en del af havets dyr. Tunge, rødspætter og andre fladfisk, der lever i området, spiser jo blandt andet af muslingerne.
For de fiskere, der lever af og på havet, vil det derfor give en forringelse af det allerede pressede fiskeri i området.

Flere oplysninger hos Hanne Winter.

Aktuelle nyheder