7. maj 2024|In Fiskeri

Ordningen for tilskud til redskaber i kystfiskeriet er åben for ansøgninger

Den helt store nyhed er, at de lave garn er kommet på listen. Og det er noget, som FSK har kæmpet hårdt for. De lavere garn skal have en maksimal højde på 1½ spejlmaske for at få tilskud. Det kan man se på listen over de "teknologier”, man kan søge støtte til. Har man under 100.000 DKK (eksklusive moms) i udgifter kan man desuden nøjes med at indhente ét tilbud. Har man udgifter OVER 100.000 DKK skal man stadigvæk indhente to tilbud.

Man kan bl.a. få tilskud til:

  • lave garn,
  • tejner,
  • ruser,
  • dørge-/pilke-anlæg,
  • langliner,
  • krabbeknuser, pingere, strømmålere og sælsikre redskaber
  • og ombygninger af fartøjet, der forbereder kvaliteten af fangsten (til taget, til kran, til køleanlæg).

Bemærk, at listen ikke er udtømmende, men man kan læse mere om, hvilke investeringer man kan få tilskud til på tilskudslisten. Bilag_1__Teknologisliste_til_EHFAF-ordningen_Investeringer_i_kystfiskeri_2024.pdf (fiskeristyrelsen.dk). Om ordningen på fiskeristyrelsen.dk/soeg-tilskud/investeringer-i-kystfiskeri. Og man kan se listen her i nyheden.

Man kan også kontakte Marc Eskelund på marc@fskpo.dk. Eller man kan ringe til Fiskeristyrelsen i Augustenborg på tlf.: 72 18 58 50, der er meget hjælpsomme til at besvare spørgsmål.

Vi skal gøre opmærksom på,  at fartøjer, der fisker med passive redskaber og er under 12 meter, kan modtage 80% tilskud, mens øvrige fartøjer kan modtage 50% tilskud. Og husk at, har du modtaget ophugningsstøtte i forbindelse med Østersøen eller Brexit, kan du alligevel søge i denne pulje. Men naturligvis kun hvis du fortsætter med at fiske på et andet fartøj.

Aktuelle nyheder