7. maj 2024|In Fiskeri, Miljø

Danske tangpionerer til opstartsmøde for projekt Tangdyrkning og Kystfiskeri i Havnsø

”Danske tangpionerer”. Den betegnelse, var man enige om rundt om bordet, var den mest dækkende for de to kystfiskere, der til efteråret forhåbentlig får deres første tangliner i vandet. Ordene faldt på opstartsmødet for projektet ”Tangdyrkning og Kystfiskeri”.

To fiskere fra Storebælt skal i de næste tre år nemlig prøve kræfter med tangproduktion. Målet er ganske simpelt, at de får afprøvet om tangdyrkning er en god forretning, der kan drives ved siden af deres kystfiskeri. Der er nemlig et stort potentiale i tang, og derfor en mulighed for, at tangproduktion kan blive en gevinst for kystfiskernes forretning.

Ud over fiskere er Havhøst, Fiskerikajen, Dansk Tang og FSK-PO med i projektet foruden virksomheden Koastal. Koastal er en virksomhed, der er særligt interessant for kystfiskerne. Det er en svensk virksomhed, der kører en slags tang-franchise. Det betyder, at man via et samarbejde med Koastal får udstyr og hjælp til at starte tangproduktion op. Det er Koastal, der ejer udstyret, som man som kystfisker så lejer. Det betyder, at man kan komme i gang relativt billigt og med alt den praktiske hjælp, man kunne ønske sig. Hvis det går godt med produktionen, og man vil fortsætte som tangdyrker, kan man enten fortsætte med at leje udstyret af Koastal eller købe det.

Læs mere om Koastal på Home | Koastal. Projektet er finansieret af Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet 2021-2027 (EHFAF).

Mere information hos Hanne Winter på hanne@fskpo.dk.

Aktuelle nyheder