7. juni 2024|In Fiskeri, Miljø

Opstarts-møde i Aalborg i projekt Seaglow

Marc fra FSK var inviteret som projektdeltager i Seaglow i denne uge.I løbet af de næste fire år vil Seaglow EU Projektet demonstrere virkningen og potentialet af fem forskellige teknikker til at reducere fossilt brændstofforbrug og drivhusgasemissioner på små fiskerbåde i Østersøen og Nordsøen. I dette fantastiske partnerskab arbejder man med en tværfaglig tilgang, innovative produkter - og utroligt engagerede mennesker!

Billede afprojekt Seaglow

Projektet tester forskellige pilotprojekter for ”alternative fremdriftssystemer” (i Sverige, Danmark og Estland), og vil på den baggrund anbefale løsninger for den europæiske fiskerflåde. Det er vores EU-paraplyorganisation LIFE, der leder og organiserer en række workshops og er vært for en afsluttende konference for at opsummere projektets resultater.

Vi ser frem til resultaterne af dette spændende samarbejde, der meget vel kan vise sig som en  game-changer for brændstofforbruget. Til gavn for fiskeriet, samfundet og miljøet.

Flere oplysninger hos Marc.

Aktuelle nyheder