17. marts 2024|In Fiskeri

TV2: FISKERISTYRELSEN HAR LEGALISERET ULOVLIGT FISKERI

Fiskeristyrelsen har ignoreret ulovligt fiskeri af muslinger i Limfjorden og efterfølgende har styrelsen gjort det lovligt med tilbagevirkende kraft. Det er sket ved hjælp af en vejledning, som først for nylig er blevet offentliggjort på styrelsens hjemmeside. FSK-PO mener, at det udgør et alvorligt svigt for både fiskeri og miljø.

Billede afTV2 interview af formand Søren Jacobsen 17 03 2024

Under overskriften “Styrelse fjernede i al hemmelighed regel, der skulle beskytte havmiljøet”, bragte TV2 News søndag den 17. marts historien om, at Fiskeristyrelsen har ignoreret ulovligt fiskeri af muslinger i Limfjorden og efterfølgende har gjort det lovligt med tilbagevirkende kraft. Det er sket ved hjælp af en vejledning, som først for nylig er blevet offentliggjort på styrelsens hjemmeside. FSK-PO mener, at det udgør et alvorligt svigt, ikke kun over for de lokale kystfiskere i de områder, hvor der er motorbegrænsning, bl.a. Limfjorden og Østersøens område 22, men også over for det havmiljø og de fiskebestande, som fiskerne jo er afhængige af.

Historien, som kan læses på TV2’s hjemmeside via dette link handler om ulovligt fiskeri af muslinger i Limfjorden. TV2 dokumenterer, at mindst 11 ud af 30 muslingeskibe i Limfjorden har fisket med ulovligt store motorer i årevis. Ifølge reglerne er det kun tilladt at bruge en motor på 130 KW, men i flere år har skibene brugt større motorer. Det gør det muligt at fiske mere effektivt med større, tungere og flere redskaber.

Det ulovlige fiskeri har ført til unfair konkurrence for fiskere, der anvender mere skånsomme redskaber, og har også betydet, at havbunden bliver konstant ophvirvlet og det øger iltsvindet i Limfjorden. Der er tale om en voldsom påvirkning af havmiljøet, og det svarer til at “plukke jordbær med en gravemaskine”, som forskeren Jørgen LS Hansen formulerer det.

Men det bliver endnu værre, da det viser sig, at Fiskeristyrelsen ikke kun undlod at straffe det ulovlige fiskeri, men også gjorde det lovligt ved at fortolke reglerne på en måde, der overskrider lovens rammer og med tilbagevirkende kraft. Dette er i strid med den lovgivning, som er vedtaget af demokratisk valgte politikere. Eksperter i forvaltning kalder det derfor for magtmisbrug.

Problemet er imidlertid ikke kun begrænset til Limfjorden. Formanden for FSK-PO Søren Jakobsen, udtaler til TV2 News: “Der er flere havområder, hvor man har indført begrænsninger for motorstørrelse for at undgå overfiskeri.” Han nævner desuden eksemplet med område 22 i Østersøen, hvor der er en begrænsning på 221 kW, hvor myndighederne også har undladt at håndhæve loven om motorstørrelse. Det har haft store konsekvenser for de lokale fiskere, som i mange år har kunnet se fartøjer med alt for store motorer fiske bl.a. torsk i området, hvad der har gjort dem i stand til at fange store mængder på kort tid. Og efterladt havmiljøet i en dårlig forfatning.

Der har tidligere været fokus på motorkraften i 2020, da Weekendavisen bragte en stor artikel, men dengang førte det desværre ikke til nogle ændringer.

Vi håber at ministeren nu tager denne sag meget alvorligt.

Link til WA artikel: www.weekendavisen.dk/2020-48/samfund/motorkraftmysteriet

Aktuelle nyheder