15. juni 2023|In Miljø

HEUNICKE: UDLEDNINGEN FRA RGS ER UHOLDBAR

Magnus Heunicke (S) udtrykte på endnu et samråd sin utilfredshed med, at Slagelse Kommune ikke i tide har revurderet RGS Nordics udledningstilladelse – og dermed faktisk har overtrådt loven. En overtrædelse, der har betydet, at havmiljøet er blevet endnu mere forurenet.

Billede afRGS

Onsdag den 14. juni 2023 var miljøminister Magnus Heunicke (S) igen i samråd om RGS Nordic. Her udtrykte han utilfredshed med, at Slagelse Kommune ikke i tide har revurderet RGS Nordics udledningstilladelse – og dermed faktisk har overtrådt loven. En overtrædelse, der har betydet, at havmiljøet er blevet mere forurenet.

Ifølge loven skal eksisterende udledningstilladelser revurderes mindst hvert 10. år, og nye reguleringer fra EU skal implementeres senest fire år efter, at de er offentliggjort af Kommissionen. For RGS Nordic betyder det, at vilkårene til udledning skulle have været skærpet af Slagelse Kommune senest i november 2018 og igen senest i august 2022. Men da dette ikke er sket, har Slagelse Kommune altså gjort sig skyldig i en overtrædelse af miljølovgivningen. Ministeren har på baggrund af den manglende revurdering af RGSs tilladelse sat gang i en undersøgelse om, hvorvidt også andre kommuner og virksomheder kører med forældede tilladelser.

Ellers var der ikke meget nyt på samrådet. For vi venter på, at embedsværket får tygget sig igennem juraen på området. Det er nemlig ifølge miljøminister Magnus Heunicke (S) en meget kompliceret sag. Det betyder blandt andet, at embedsværket endnu ikke har fundet ud af, om det er tilladt at tilføre havmiljøet miljøfremmede stoffer, hvis miljøkvalitetskravet for det pågældende stof allerede er overskredet i området. I Agersø sund (hvortil RGS Nordic udleder spildevand) er der f.eks. allerede alt for høje koncentrationer af bly, cadmium og kviksølv. Og spørgsmålet er så nu, om spildevandet må indeholde selv små mængder af de pågældende stoffer. Der jo de facto vil gøre havets tilstand værre. Det er altså blandt andet det, som miljøministeriet ikke fuldt har afklaret endnu. Ifølge professor Ellen Basse er lovgivningen ellers ret klar på området: Det kan man ikke. Og det samme kom Miljø- og fødevareklagenævnet frem til i februar i år.

Men der er også andre hensyn at tage end hensynet til loven og havnaturen. Det er hensynet til industrien. Det kan nemlig – ifølge miljøministeren – få store konsekvenser for en hel række af virksomheder, hvis loven læses som eksperterne gør, og derfor vil miljøministeren gerne være sikker i sin sag. Vi kan forvente, at der kommer en redegørelse efter sommerferien. Imens fosser der stadig tungmetaller ud i Agersø Sund.

Af biolog Hanne Lyng Winter

Se mere på www.ft.dk/da/udvalg/udvalgene/mof/tv?s=20222&m=td.1964691&as=1#player.

Aktuelle nyheder