14. februar 2023|In Fiskeri

ÅBENT BREV TIL FISKERIMINISTEREN OM KRABBEKLØR

This is a custom heading element.

Billede afFrankie Latour fra unsplash.com

“Kære Jacob Jensen

Vi skriver til dig i forbindelse med begrænsningerne på landinger af krabbeklør, som i
øjeblikket giver de danske kystfiskere store udfordringer i Nordsøen.

Reglen har ophav i EU* , og blev i sin tid indført af Storbritannien, og handler om, at erhvervsfiskere, der ikke
bruger tejner, kun må lande 75 kg krabbeklør pr. fangstrejse. Oprindelsen og forklaringen til reglen er ikke umiddelbart kendt.

Fiskeriet af taskekrabber blandt kystfiskere med garn er, med den stigende forekomst af krabberne, blevet af stor økonomisk betydning. Det er desværre ikke fysisk muligt at frigøre krabberne hele fra garnet, hvorfor krabberne aflives førend krabbeklør aftages og landes.

Det er derfor en regel, som i meget høj grad står i vejen for udviklingen af kystfiskeriet ved at sætte en uforklarlig og uhensigtsmæssig begrænsning på landingerne af krabbeklør.

I øjeblikket står vi i Danmark dog med den mulighed, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i øjeblikket har formandskabet for den regionelle Scheveningen fiskerigruppe. Ved enighed blandt medlemmerne i Scheveningen, er der med en delegeret retsakt mulighed for egenhændigt at ændre bilagene i EU’s tekniske regler for fiskeri og dermed denne regel.

Dette vil vi i FSK-PO derfor på det kraftigste opfordre til, at ministeriet prioriterer ved, at der arbejdes målrettet i Scheveningen på at få afskaffet reglen, alternativt få sat mængderne, der kan landes, markant op.

Med venlig hilsen,
Reinhardt Schmidt
Næstformand

Søren Jacobsen
Formand”

* forordning nr. 1241/2019 om bevarelse af fiskeressourcerne, bilag 5, der gælder for Nordsøen, Skagerrak og
Kattegat

Aktuelle nyheder