1. marts 2023|In Miljø

NY FISKERI-ALLIANCE SÆTTER BÆREDYGTIGHEDEN I FISKERIET UNDER LUP

Tirsdag den 28. februar blev en ny alliance født på Fyrskibet i Frederiksholms kanal i København. Alliancen, der er iværksat af den uafhængige organisation Etisk Handel Danmark, skal hjælpe med til at der kommer mere gennemsigtighed om alt lige fra bæredygtige metoder at fiske på til den bedste udnyttelse af havets råvarer. David Lange fra foreningen var en af hovedtalerne på arrangementet, hvor fiskeriorganisationerne deltog på linje med grossister og forhandlere.

Som medlem af alliancen bakker man op om en fælles vision om, at alle fisk, skaldyr og tang m.v. er fanget, høstet og produceret bæredygtigt. Og missionen om, at der skal sikres en mangfoldig og vild natur under vandoverfladen, dyrevelfærd og retfærdige arbejdsvilkår. Desuden skal der arbejdes på mere gennemsigtighed, sporbarhed, en optimal råvareudnyttelse og minimering af spild, hele vejen igennem produktionskæden.

David Lange fra FSK-PO understregede behovet for at se med friske øjne på fiskeriet – ikke mindst af hensyn til at kunne rekruttere en ny generation, der kan bidrage til den grønne omstilling. Det kræver et øget fokus på kystfiskerordningen for sikre kvoter til den næste generation. Men allervigtigst skabe en positiv fortælling der lægger vægt på muligheder fremfor begrænsninger når det gælder det skånsomme kystfiskeri.

Samtidigt er det uhyre vigtigt ikke at glemme de akutte udfordringer for de skånsomme kystfiskere med alt lige fra lokal forurening til sæler og skarv og diverse reguleringer og forbud. Her er det især forbuddet mod ålefiskeriet og begrænsningen af torskefiskeriet, der har ramt hårdt.

Om organisationen Etisk Handel: En medlemsbaseret, landsdækkende organisation, der arbejder ud fra almennyttige formål om at fremme etisk handel. Medlemmerne består af virksomheder, erhverv- og brancheorganisationer, fagbevægelsen, civilsamfunds-organisationer og offentlige institutioner samt fonde. Læs mere om alliancen på etiskhandel.dk/aktiviteter/alliancer/dansk-alliance-for-baeredygtig-fiskeri/.

Aktuelle nyheder