22. februar 2024|In Fiskeri

FISKERIETS FREMTID – REKRUTTERING OG UDDANNELSE

Som afslutningen på et to-årigt projekt har FSK-PO og FLAG Gribskov-Halsnæs i fællesskab færdiggjort en stor forundersøgelse af vilkårene og mulighederne for at tiltrække flere unge til fiskeriet.

Som afslutningen på et to-årigt projekt har FSK-PO og FLAG Gribskov-Halsnæs i fællesskab færdiggjort en stor forundersøgelse af vilkårene og mulighederne for at tiltrække flere unge til fiskeriet.

Forundersøgelsen er blevet til med hjælp fra en ekstern konsulent og rapportens klare anbefalinger vil blive forelagt resten af erhvervet, politiske beslutningstagere og integreres i det forestående arbejde med at gennemføre Fiskerikommissionens anbefalinger. Projektet blev afsluttet den 31.dec 2023 og er finansieret med 80% midler fra FLAG og 20% fra FSK-PO.

Baggrund for projektet.

Fiskeriet befinder sig i en brydningstid. I de seneste mange år har fiskeriet gennemgået en omfattende strukturudvikling, som har betydet flere større fartøjer i færre havne.

Fiskekvoterne er blevet samlet på få hænder og få geografiske områder, og fokus har været rettet mod fangsteffektivitet og stordriftsrentabilitet. Forventningen har været, at fiskene ville være der i fremtiden, og den generelle fortælling i branchen har været, at de nye fiskere kræver den komfort, man alene finder ombord på de store fartøjer. De senere år har fiskeriuddannelsen i høj grad afspejlet fortællingen, men meget tyder på, at der er brug for større mangfoldighed. Der skal være åbenhed over for at fiske andre typer fangster og anvende andre metoder end de traditionelle, nye arbejdsformer og at kunne tiltrække flere og andre typer kandidater, hvis et generationsskifte i alle fiskeriets forskellige sektorer skal blive muligt.

Rapporten er tilgængelig både som PDF og i print ved henvendelse til henriette@fskpo.dk.

Hvad står for FLAG for:

FLAG står for Fiskeri Lokale Aktionsgrupper. Den Nationale FLAG-ordning er en del af Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2021-2027.

Aktuelle nyheder