10. maj 2023|In Miljø

HEUNICKE SKAL STOPPE IMPORTEN AF SPILDEVAND TIL RGS NU!

Miljøminister Magnus Heunicke har mange sager på sit bord, som giver ham en reel politisk mulighed for at sætte en retning, der sikrer, at vi efterlader et hav til de næste generationer, der er en smule bedre end i dag. Men indtil videre sidder han på hænderne. Desværre også i denne sag om at stoppe importen af affald fra Norge.

Billede afRGS Nordic

RGS Nordic har i 25 år importeret spildevand fra den norske olieindustri til ”rensning”, og udledt resterne i til Agersø sund. I dag er sundet dødt.

I april meddelte miljøminister Magnus Heunicke (S) at Danmark fremadrettet vil give afslag på import af olieholdigt spildevand, som man ellers tidligere har givet tilladelse til. Det skal vores miljøminister have ros for.

Men, miljøministeren får altså ikke ros for, at han ikke vil røre ved den tilladelse, der allerede er givet.

Der ligger allerede en tilladelse til import, der betyder at RGS Nordic i de næste år kan importeres 500.000 tons spildevand til Danmark fra Norge. Og den tilladelse vil Heunicke altså ikke pille ved, fordi tilladelsen blev givet inden beslutningen blev truffet om at stoppe importen.

Og derfor er det altså først om ca. 2,5 år der vil være sat en ”prop i hullet” for norsk olieindustris forurening af Agersø Sund.

På den baggrund kalder Rent Havmiljø Nu, Greenpeace mfl. Til demonstration på søndag den 14. maj. For at råbe miljøministeren op. Herfra skal lyde en opfordring til alle om at bakke op om demonstrationen.

Miljøminister Magnus Heunicke har mange sager på sit bord, som giver ham en reel politisk mulighed for at sætte en retning, der sikrer, at vi efterlader et hav til de næste generationer, der er en smule bedre end i dag.

Men indtil videre sidder han på hænderne. Desværre også i denne sag om at stoppe importen af affald fra Norge.

Magnus Heunicke har sagt, han vil passe på det danske havmiljø, og det fremgår af regeringsgrundlaget, at Danmark vil leve op til vandrammedirektivet, hvilket betyde at vi skal have ”god tilstand” i vores kystvande i 2027.

Vi når ikke den ”gode tilstand” i tide. Men vi er nødt til at sætte alle sejl til nu, hvis vi nogensinde skal nå derhen, hvor vi atter har et hav, vi kan være bekendt at give videre til de næste generationer.

Det ved Magnus Heunicke godt. Nu skal han ”bare” gøre noget ved det. Han kunne passende starte, ved at sætte en stoppe for tilladelsen til import af spildevand fra Norge.

Magnus Heunicke er desuden kaldt i samråd den 10 maj, om en anden RGS Nordic sag. Samrådet omhandler hvis ansvar, det er,  at stå for miljøgodkendelsen af RGS Nordic. Læs mere om samrådet her.https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/MOF/kalender/65959/samraad.htm

Aktuelle nyheder

Se alle nyheder