8. september 2023|In Fiskeri, Miljø

VI SKAL UNDGÅ AT FANGE MARSVIN

Garnfartøjer over 12 meter skal bruge akustiske alarmer (pingere) i nogle fiskerier i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og dele af Østersøen. Pingerne er i dag den mest effektive metode til at undgå bifangst af marsvin, uden at ændre på fisketider eller - redskab.

Billede afBertrand Borie Unspalsh.com

Ny videnskabelig artikel

I sommer udgav DTU Aqua en videnskabelig artikel, der estimerer, at der i dansk og svensk garnfiskeri bliver bifanget omkring 2000 marsvin om året.

Resultatet er baseret på ti års kameraovervåning af danske garnfiskere, logbogs- og landingsdata samt modeller. For den vestlige Østersø mener forskerne, at bifangsten er for høj i forhold til, hvad bestanden kan klare. Nye data fra DCE viser dog også, at fødemangel og forstyrrelse fra småbåde er en stor trussel imod bestanden. Så det er ikke længere kun bifangst, der anses som den eneste trussel. Men uagtet hvordan bestandene har det, og hvad der ellers truer marsvinet, skal vi gøre hvad vi kan, for at undgå at fange dem.

FSK-PO har derfor sammen med flere medlemmer, deltaget i forsøg, for at undersøge tekniske løsninger til at undgå bifangster. Ikke bare af marsvin, men også af f.eks. fugle. Forsøgene er blandt andet fiskeri med garn med tyndere tråde, en ændring af garnhøjden og fiskeri med garn, hvor der er påsat perler, der skal gøre det nemmere for marsvinet at opdage garnet. Vi fortsætter samarbejdet med DTU, for at finde de bedst mulige løsninger, der kan nedbringe bifangst. Fokus er på løsninger, der er både billige, nemme at bruge og effektive til både at fange fisk og undgå marsvin og fugle.

Pinger til billigere pris i England

Pingere er dyre i indkøb, men man kan købe dem i England til en pris der er lidt lavere, særligt hvis man går flere fiskere sammen og køber mange. Fishtek Marines banana-pinger er godkendt til at kunne placeres på garnet med en afstand på 200 meter. De koster imellem 520 kr og 460 kr. stykket, afhængig af hvor mange der bestilles. Det er billigere end det de kan købes til i Danmark, så det er måske værd at overveje, hvis man påtænker at indkøbere pingere. Husk dog at der kommer 20 % VAT (moms) på.

I en nu lukket ordning under EUs hav- og fiskeriprogram var det muligt at søge tilskud til indkøb af pingere. FSK-PO arbejder selvfølgelig for at overføre denne mulighed til den næste periode.

Læs mere om reglerne hos Fiskeristyrelsen her.https://fiskeristyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/Fiskeristyrelsen/Erhvervsfiskeri/Krav_og_reguleringer/Regler_om_brug_af_akustiske_alarmer__pinger__i_garnfiskeri/Akustiske_alarmer.pdf

Aktuelle nyheder

Se alle nyheder