3. november 2023|In Miljø

STOP IMPORT AF SPILDEVAND TIL RGS NORDIC – INTET ER AFGJORT

Miljøminister Magnus Heunicke (S) var torsdag den 2. november i samråd om RGS Nordic. RGS har to aktive importtilladelser fra den norske olieindustri. Miljøstyrelsen genoptog i juni 2023 sagsbehandlingen af de to tilladelser. Nu er vi i november, og der sejler stadig skibe til RGS Nordic med spildevand fra Norge.

Billede afPR foto RGS

Miljøminister Magnus Heunicke (S) var torsdag den 2. november i samråd om RGS Nordic. Virksomheden udleder spildevand i Agersø Sund, blandt andet som følge af, at virksomheden importerer og behandler spildevand fra den norske olieindustri.

RGS har to aktive importtilladelser fra den norske olieindustri. Men nye og strammere regler for import betød, at Miljøstyrelsen i juni 2023 genoptog sagsbehandlingen af de to tilladelser. Nu er vi i november, og status er, at der stadig sejler skibe til RGS Nordic med spildevand fra Norge.

Derfor havde Sascha Faxe (ALT) indkaldt miljøminister Magnus Heunicke (S) i samråd.

Sascha Faxe ville blandt andet at høre ministeren om, hvordan det går med Miljøstyrelsens behandling af de nuværende tilladelser. Ifølge Sascha Faxe er ikke mindre end fire lastskibe siden juni sejlet til Danmark med spildevand til RGS.

Ministeren delte frustrationen over behandlingstiden. Også han så gerne importen standset så hurtigt som muligt, hvis det er juridisk muligt. Men samtidig understregede ministeren, at det var vigtigt for sagen og den fremadrettede praksis på området, at sagerne var fuldt ud juridisk belyst. Derfor fik Miljøstyrelsen også bistand fra Kammeradvokaten i sagen. Kammeradvokaten fungerer her som en ekstern juridisk rådgiver.

Status på sagen er nu, at Miljøstyrelsens foreløbige afgørelser sendes i høring til de berørte virksomheder i løbet af november 2023. Virksomhederne har herefter to uger til at komme med input til styrelsens afgørelse. Først derefter kan Miljøstyrelsen træffe og offentliggøre den endelige afgørelse om de to nuværende tilladelser.

I FSK-PO håber vi selvfølgelig på – ligesom miljøminister Magnus Heunicke – at tilladelserne trækkes tilbage øjeblikkeligt.

Se det fulde samråd her: www.ft.dk/da/udvalg/udvalgene/mof/tv

Aktuelle nyheder