Velkommen til FSK

Foreningen for erhvervs- og bierhvervsfiskere, der fisker med skånsomme redskaber.

OM FORENINGEN

FSK arbejder for at bevare og udvikle det skånsomme og bæredygtige kystfiskeri i havne og på landingspladser langs de danske kyster.

Læs mere

OM SKÅNSOMT FISKERI?

Skånsomt kystfiskeri foregår med passive eller semi-passive, selektive fiskeredskaber, som ikke påvirker havbunden og har minimal uønsket bifangst.

Læs mere

VORES VISION

Ofte bliver det skånsomme kystfiskeri omtalt som ’museumsfiskeri. Hos FSK ser vi det dog som en vigtig del af fremtidens, bæredygtige fiskeri.

Læs mere

“Det danske kystfiskeri er i dag blot en skygge af sig selv. Tidligere kunne man finde en kutter på enhver havn. I dag er fiskeriet koncentreret på få store fartøjer i de store havne på vestkysten. På bare 10 år er 49 fiskerihavne lukket, og flere er på vej til at lide samme skæbne. Det betyder tab af arbejdspladser i havnene, tab af lokalt, skånsomt fiskeri og tab af danskernes mulighed for at få friskfanget fisk af høj kvalitet. Kystfiskeriet skal sikres for fremtiden gennem nytænkning og politiske reformer.”

VORES SPONSORER

FSKs arbejde ville ikke være muligt uden støtte, så stor tak til