OM FORENINGEN

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK) er en fiskeriforening for de fiskere, der fisker med de skånsomme redskaber garn, snurrevod, ruser, tejner og kroge. Foreningen havde stiftende generalforsamling i november i 2014, og blev dannet fordi kystfiskerne manglede en forening, der varetog det skånsomme kystfiskeris interesser.

Foreningen har i dag medlemmer over næsten hele landet, og repræsenterer både større garnbåde og snurrevodsfartøjer samt mindre fartøjer under 10 meter. FSK sidder med i flere politiske udvalg, der rådgiver regeringen og Folketinget i fiskerispørgsmål. FSK er ligeledes medlem af den europæiske paraplyorganisation for kystfiskere, LIFE, der arbejder for kystfiskernes interesser i EU.

VORES VISION

FSKs vision er, at kystfiskeriet atter skal udgøre en vigtig og betydende del af dansk erhvervsfiskeri. Det er vores mål, at afviklingen af havnene stopper, og at kystfiskeriet bruges som motor for bæredygtig vækst i hele Danmark.

Vi ønsker at danskerne igen opdager glæden ved den friskfangede fisk af høj kvalitet, og at danskerne får mulighed for at købe friske, gode fisk fanget med respekt for naturen, lokalmiljøet og den danske fiskertradition – uanset hvor i Danmark man måtte bo.