Nyheder og aktuelt

Læs alt nyt fra FSK og få mere viden og baggrund

Britisk organisation udvikler værktøj til grøn omstilling af fiskeriet

En omlægning af fiskeriet til mere skånsomt kystfiskeri er en udfordring.…

Læs mere

DTU vil undersøge marsvin

Derfor vil DTU gerne undersøge, hvordan de danske marsvinebestande hænger…

Læs mere

Nej til indvinding af råstoffer i bygherreområde Moselgrund

FSK-PO er generelt kritisk overfor indvinding af råstoffer til havs. Ikke…

Læs mere