Tilskud til investeringer i kystfiskeriet

By 14. april 2023april 17th, 2023Kampagne, Nyheder

Fiskeristyrelsen har indtil 2. maj 2023 åbent for ansøgninger for investeringer til kystfiskere med en pulje på 34,5 mio. kr.

Det fungerer på den måde, at der ud fra en liste med forskellige “teknologier” kan gives tilskud til udvalgte investeringer. Den fulde liste finder du her, men vi vel forsøge at fremhæve nogle af de mest interessante.

Der er dog nogle betingelser og krav for at kunne søge og modtage tilskud. Såfremt dit fartøj er under 12 meter og fisker med passive redskaber, fx garn, ruser eller tejner, kan du få 80 pct. tilskud. For fartøjer med aktive redskaber, fx trawl eller snurrevod og alle fartøjer mellem 12 og 17 meter modtager man 50 pct. Ligeledes er der en grænse på samlet minimum 50.000 kr. før man kan søge. Herudover skal du opfylde krav om mindst at have 60 antal havdage i 2021 og 2022. Dette kan udregnes fra antallet af afregninger, omsætning (landingsværdi for minimum 540.000 kr. over de to år) eller dokumenterede havdage fra logbog og/eller AIS. Ved overansøgning på puljen prioriteres der efter omsætning og størrelse på fartøjet, der ansøger. Læs mere om det på Fiskeristyrelsens hjemmeside og vejledningen.

Vi vil har udvalgt et par muligheder for investeringstilskud, hvilket blandt andet inkluderer:

 • Tilskud til køb af nye skånsomme redskaber (undtagen garn)
  • Der kan søges tilskud til at købe tejner, ruser, pilkemaskiner og langlineanlæg. Det er en forudsætning, at når man benytter de nye redskaber, at man ikke samtidig fisker med de gamle. Det er dog selvfølgelig tilladt at fiske med både nye og gamle redskaber hen over året, hvor redskaberne tilpasses den ønskede fangst i den pågældende sæson.
 • Tilskud til investering i sælsikre redskaber
  • Der kan søges tilskud til at investere i sælsikring af ruser og bundgarn med enten Dynema eller anden “bid/slid” stærk tråd.
 • Tilskud til ombygninger, der vil forbedre kvaliteten af fangsten
  • Her er der en del, der dækkes i forbindelse med fangsthåndtering ved fx løfteudstyr, hæve-sænke mekanismer, transportbånd, rense- og forabejdningsborde, pakkebord til søpakning eller ombygninger til rengørings- og vedligeholdelsesfrie materialer af hensyn til højnelse af fødevaresikkerheden og hygiejne. Da det kan være svært at vurdere, hvad der nøjagtigt dækkes her, kan I kontakte Marc for en umiddelbar vurdering. Bemærk at der både kan gives tilskud til anlæg på fartøjet og på land.
 • Tilskud til fangsthåndtering og opbevaring, der forbedrer kvaliteten af fangsten.
  • Også her er der mange forskellige redskaber og maskiner, som for overskuelighedens skyld oplistes her.
   • Krabbeknuser til garnbåde
   • Rensemaskiner, flåmaskine og/eller finneskærer
   • Iskar/fryse-/kølelast ombord på fartøjet
   • Køletrailer og/eller mini-isværk
   • Skyllekar/anlæg og eventuelle ombygninger hertil
   • Vejeudstyr, på fartøjet og/eller til lands

De oplistede investeringsforslag er ikke udtømmende, og der kan også modtages tilskud til ping’ere, strømmåleudstyr og andet, så vi vil anbefale, at I læser teknologilisten igennem og ser om, der kan være andet relevant. Der kan ikke gives tilskud til investeringer i motor eller ombygninger, der kræver ændringer i tonnagen.

Har I spørgsmål kontakt Marc på 26 27 69 12. Marc kan også eventuelt sætte jer i forbindelse med nogle, der kan hjælpe med at lave selve ansøgningen for jer.