Stop det ødelæggende projekt i Århus Havn

By 9. marts 2022Info, Nyheder
Århus Havn planlægger at udvide og bygge stort. I processen skal der dumpes 5 mio. m3 udgravningsmateriale i havet. Og derudover skal der til projektet bruges 6 mio. m3 sand til opfyldning, hvoraf en stor del også skal tages fra havet.
Det er FSK-PO imod. Og har derfor sendt et høringssvar til Århus Kommune. Det samme har over 700 andre borgere og organisationer.
Århus Bugt var engang et godt fiskevand. Det er det ikke mere. Dette projekt sætter området yderligere under pres, og bør derfor ikke gennemføres. Hele projektet bør gentænkes med henblik på at udvikle Århus Havn, Århus og Århus bugt til et sted hvor der er mere favorable betingelser for natur og biodiversitet. Herunder bør hele projektet klimavurderes.
Beslutningstagerne bør tage den massive modstand alvorligt. Og stoppe projektet i dets nuværende ødelæggende form.