Skarver spiser rigtig mange fisk i vandløb

By 23. juni 2021Info

Foto: Voksne havørreder og laks ikke indgår i DTU Aquas undersøgelse. Men billeder fra de opsatte vildtkameraer viser at skarver også fanger voksne ørreder. Fotoet er fra Binderup Å sydvest for Aalborg den 23. december 2020, og venligst udlånt af DTU Aqua.

DTU Aqua har i et nyt studie vist, at skarven i visse vandløb, æder i mellem 50 og 98 % af al laks- og ørredyngel. Billedmateriale fra forsøget viser også, at skarverne angriber større fisk.

“Det er helt galt og sørgeligt for fiskebestandene”, siger Niels Jepsen, en af forskerne bag forsøgene til det svenske medie Forskning og Framsteg.

Forskerne fra DTU Aqua konkluderer at den store dødelighed med stor sandsynlighed vil føre til en reduceret opgang af havørred og laks i forhold til en situation uden skarv. For nogle af åerne kan overlevelsen af ørreder i følge DTU være direkte truet, hvis den store prædation fra skarver er typisk for hele vandløbsstrækninger og for alle år.

Kystfiskerne i FSK-PO er også meget bekymrede for skarven. Kystfiskerne oplever at skarven æder de små fisk ved kysterne, og dermed forsvinder store dele af grundlaget for det kystnære fiskeri.

“Det skal simpelthen gøres noget ved de mange skarver. Der skal reguleres målrettet i opvækstområder for fisk og ved alle fiskeredskaber, og så skal Danmark arbejde på at få EU direktiverne ændret, så vi kan få åbnet for jagt på skarven”, siger Hanne Winter, der er biolog i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri PO.

FSK-PO har siddet med i arbejdsgruppen omkring den forvaltningsplan for skarver der nu er i høring. Foreningen har valgt ikke at bakke op om planen som den forelå, fordi udkastet ikke tog hånd om problemerne med de mange skarver og deres prædation på fisk. Foreningen har taget initiativ til sammen med andre fiskeriorganisationer at skrive til miljøminister Lea Wermelin om kystfiskernes bekymringer, og er på den baggrund inviteret til møde med miljøstyrelsen. Skarvplanen er i høring indtil 2. august.

Læs hele nyheden fra DTU Aqua her.