Guide til ansøgning om regulering af sæler

Første skridt skal man gå ind på denne hjemmeside: Link

Du skal logge ind med dit NEMid – enten din personlige eller hvis du har en for din virksomhed (det burde ikke gøre en forskel, hvis virksomheden er registreret i dit navn).

Når man er logget ind kan du følge disse skridt:

Hvis man ønsker at søge på egne vegne, skal man vælge dette – og dertil vælge ”Fiskeri” og ”Erhvervsfiskeri”.

Man kan også søge på andres vegne og skal da udfylde information for personen man ønsker at søge for samt vedlægge en fuldmagt.

Dertil skal man vælge ”Fiskeri” og ”Erhvervsfiskeri”.

Dernæst skal man vælge årsag, hvilket vil være at ”Hindre omfattende skade…”.

Under art kan man vælge enten spættet sæl eller grå sæl. Skal man have for begge, skal der laves to ansøgninger.

Man skal også skrive en årsag og tidsperiode. Vi foreslår at man søger om den fulde periode for spættet sæl og skriver, at situationen der ligger til grund for reguleringen er ”skadeforvoldende på (faststående) redskaber og fangster i erhvervsfiskeri”.

Her indtaster du dit cvr-nummer, fiskerinummer, din personlige adresse, email og telefonnummer, osv.

Ved stedangivelse kan du vælge din hjemhavn – eller den havn, hvor du steamer ud fra – når du skal regulere sælerne. Skriv postnummeret på havnen og så en beskrivelse af området, som du ønsker at regulere i, som fx vist på eksemplet.

Næste skridt skal du tage stilling til om stedet, hvor der skal reguleres er i et Natura2000 område. Det kan ses på kortet, hvis man zoomer ind på det område, hvor man ønsker at regulere.

For så vidt spørgsmålet om det er en del af natur- og vildtreservater, så kan du blot trykke på det, hvis det også er et Natura2000 område, men hvis det ikke er Natura2000, så er det heller ikke reservat (endnu). Når det bliver aktuelt, så opdaterer vi guiden.

Sidst skal du angive dit fartøjs kendingsnummer.

Afslutningsvis skal du godkende ansøgningen, hvorefter Naturstyrelsen vil vende tilbage til dig.