IGANGVÆRENDE PROJEKTER

VELUX FONDEN støtter FSKPOs arbejde.

FSKPO arbejder for et hav i balance og for et bæredygtigt og skånsomt kystfiskeri. Vi arbejder for, at der kommer flere skånsomme kystfiskere, og at fiskene fra de skånsomme fiskerier kan komme ud til forbrugerne. På denne måde bidrager FSKPOs arbejde til den grønne omstilling af vores samfund. VELUX FONDEN støtter dele af FSKPOs arbejdsområder. Blandt andet vores arbejde for at fremme det statslige mærke for skånsomt fiskeri NaturSkånsom og sikre den næste generation af kystfiskere.

Foreningen for Skånsomt Kystfisker er blevet anerkendt som Producentorganisation.

Dermed er vi forpligtet til at lave planer for vores arbejde. Og vi skal arbejde målrettet med at sikre et mere bæredygtigt fiskeri. Skånsomt kystfiskeri har minimal bifangst af småfisk og en meget lille negativ påvirkning af havbunden. Derfor er vores arbejde med at fremme det skånsomme fiskeri på havet og havnene helt i tråd med EUs fiskeripolitik og målsætningen om et mere bæredygtigt fiskeri.

Mærke for naturskånsomt fiskeri – sikring af fiskeri og afsætning.

Projektets formål er at fremme efterspørgsel, udbredelse, kendskab og forståelse af det statskontrollerede mærke for skånsomt fiskeri ved en målrettet business to business markedsføring, kampagner og events. Samtidigt skal projektet være med til at sikre tilførsels- og resursegrundlaget ved fremme kendskabet til mærket og afsætningsmulighederne blandt fiskerne.

Arbejdet støttes af EUs hav- og fiskerifond.

EU’s fiskeripolitik pålægger fiskere at tage alle de fisk med i land, som de fanger. Der er dog undtagelser; blandt andet hvis man kan bevise, at genudsatte fisk har en høj overlevelse.

Aalborg Universitet skal sammen med FSK-PO derfor undersøge overlevelsen af torsk, der genudsættes fra garn. Selvom garn kun har en lille (eller mindre) bifangst af f.eks. små torsk, betyder muligheden for at genudsætte de små torsk – hvis overlevelsesprocenten er høj – at de kan komme tilbage i havet og bidrage til bestandene.

Projektet støttes af EU’s Hav- og Fiskerifond samt Miljø- og Fødevareministeriet.

Et mærke for skånsomt fiskeri

Meget af den dagsfangede fisk, som de skånsomme kystfiskere lander hver dag, går gennem mellemhandlere og en dårlig logistik og lander i store partier. Dermed får kystfiskerne ikke det optimale ud af hverken kvalitet eller den gode fortælling det er, at fisken kommer fra et fiskeri der tager hensyn til naturen og som gavner lokalsamfund. Det vil vi gøre noget ved. En af initiativerne er, at mærke den skånsomme fisk, så den kan sælges som et særligt produkt, og sådan at forbrugere og aftagere kan se, hvor fisken stammer fra. Kvaliteten for den mærkede fisk er meget vigtig. Derfor skal alle fiskere, som vil være med, på et kvalitetskursus. Da mærket skal være statskontrolleret overtager staten løbende output fra projektet. Mærket forventes i handlen i løbet af 2019. Projektet er støttet af den Europæiske Hav og Fiskerifond og medfinansieres efter modtagelse af bevilling fra VILLUM- og VELUX fondene.

Krabbeprojekt

Fiskeri efter taskekrabber kan være et godt alternativ for kystfiskerne til at supplerer deres traditionelle fiskeri. I dette projekt kan fiskere, der ønsker at prøve kræfter med tejnefiskeriet efter taskekrabber, låne tejner, liner og anker for en sæson. Afsætningen er sikret, og krabberne afregnes lige nu til imellem 13 og 16 kr. kiloet til bl.a. Nordisk Krabbekompagni i Lemvig. Det er erfaringen, at der normalt fanges mellem 3-5 kg per tejne, og at fiskeriet specielt er godt langs vestkysten, i det nordlige Kattegat samt Skagerrak. I projektet arbejdes der også med en større automatisering af krabbefiskeriet der har til formål at effektiviserer fiskeriet. Kunne du tænke dig at prøve tejnefiskeriet efter taskekrabber, så send en mail til: hanne@skaansomtkystfiskeri.dk eller ring på 28109059.

Deltagere i projektet er:
Forening for Skånsomt Kystfiskeri Producent Organisation, Hvalpsund Net, Nordisk Krabbe Kompagni, CUVA, Aquamind og DTU Diplom

AFSLUTTEDE PROJEKTER

Overlevelse af fisk i det skånsomme fiskeri (afsluttet 2018)

Det skånsomme fiskeri er meget selektivt. Alligevel fanger kystfiskerne nogle gange fisk de ikke kan have med i land. FSK har sammen med blandt andet Ålborg Universitet påvist at overlevelsen af rødspætter fanget i det skånsomme kystfiskeri, er meget høj. I de fleste tilfælde på 100 %. Resultaterne har ført til, at snurrevodsfiskerier og garnfiskerier i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat kan genudsætte rødspætter under særlige vilkår. Dette er både godt for kystfiskerne og bestanden. For hvis fisken overlever giver det mere mening at lade den blive i havet. På den måde kan man sikre et bæredygtigt fiskeri. Projektet blev støttet af den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Læs mere om projektet her

Forvaltningsplan for konksnegle (afsluttet 2018)

Fiskeriet efter konk er i fuld gang, og der er stadig plads til flere. I Irland, hvor fiskeriet efter konk er stort og en god indtægt for kystfiskerne, har der været problemer med nedfiskede områder. Dette er selvfølgelig ikke ønskeligt. Hverken for fiskerne eller for naturen. Det vil FSK-PO gøre sit til ikke sker i Danmark. Med i projektet er også Københavns Universitet og Aquamind. Projektet støttes af EUs Hav- og fiskerifond.

Naturskånsom fisk – fra hav til tallerken (afsluttet 2019)

Projektet var et tre års partnerskabsprojekt, hvor FSK-PO arbejdede tæt sammen med WWF Verdensnaturfonden, Langø Fiskeriforening og Fiskerikajen om at skabe bedre rammer for kystfiskerne både politisk, logistisk og økonomisk. Projektet sigtede også på at formidle naturskånsomt kystfiskeri, og hvorfor dette fiskeri kan være med til at sikre vores havnatur for fremtiden. Projektet blev støttet af VILLUM og VELUX FONDENE.