Projekt vil hjælpe kystfiskerne i kampen om pladsen  

By 31. maj 2021Info

Mange kystfiskere kender det. Råstofindvinding, sæler, klapning, skarver, forurening og beskyttede områder kan presse kystfiskeriet væk fra de gode fiskepladser.

Som det er i dag, kan de mindre kystbåde ikke bevise deres fiskerimønstre via f. eks. VMS. Derfor står kystfiskerne ofte tilbage som taberne, hvis det ene eller andet presser dem ud af deres fiskeområder.

For hvordan beviser fiskeren, at et bestemt område er vigtigt, hvis fiskeren ikke kan stille med data, som myndighederne forstår? Dette problem vil projektet KORTFISK bidrage til at løse.

Allerede nu sejler en række mindre kystfartøjer derfor rundt med en lille boks i deres fartøj, der dokumenterer, hvornår og hvor der fiskes.

En af fiskerne, der er med i KORTFISK projektet, er Thomas Bierberg-Christensen fra Gershøj, der fisker i Roskilde Fjord.

“Hvorfor ikke vise, hvor jeg fisker, hvis det kan hjælpe mig i fremtiden? Jeg har absolut intet at skjule – og jeg tror faktisk på, at den åbenhed jeg her viser vil gavne både mig og mit fiskeri, men også kystfiskeriet på den lange bane”, siger Thomas Bierberg-Christensen.

Projektet er dermed allerede i fuld gang med at oparbejde data, der illustrerer, hvor de mindre kystfiskerfartøjer fisker. Og det er ny viden, som vil bidrage til at sikre kystfiskeriet på sigt. For det gør os i stand til at bevise, hvor de vigtige kystfiskerpladser er. Og på den måde kan der tages hensyn til kystfiskeriet, når beslutninger om brugen af havet skal tages.

KORTFISK er et projekt, der udføres af DTU Aqua i samarbejde med Danmarks Fiskeriforening PO og Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri PO. Der er plads til flere fiskere i projektet. Så hvis du ønsker at være med så kontakt din fiskeriforening.

KORTFISK projektet er finansieret af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Den Europæiske Hav og Fiskerifond. Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur.