Kystfiskerne kalder på politisk handling 
Kystfiskerne forsvinder med stor hast fra dansk fiskeri og de danske havne. Hvis det skånsomme kystfiskeri stopper, siger vi farvel til det fiskeri, der giver flest arbejdspladser rundt om i landet. Vi siger også farvel til det fiskeri, der fisker de danske kvoter mest bæredygtigt, og som kan give danskerne dagfangede frisk fisk af den højeste kvalitet.
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) forhandler i disse dage sammen med en del af Folketingets partier om kystfiskeriets fremtid.
Det er nu Esben Lunde Larsen må handle. Kystfiskerne forsvinder ud af fiskeriet, og de små både lægges på land. Kystfiskerne bliver simpelthen ikke i fiskeriet med mindre de politiske rammer ændres, ” siger næstformand i FSK, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, og erhvervsfisker med garnfartøjet H4 Regina, Søren Jacobsen.
FSK, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, offentliggør i dag rapporten: ”Kystfiskeriet skal fremtidssikres til gavn for beskæftigelsen, lokal vækst og en bæredygtig udvikling”.
Rapporten viser, at det skånsomme kystfiskeri giver flest arbejdspladser pr. landet ton fisk. Da kysfiskerne oftest lander i de mindre havne, bidrager kystfiskeriet til udvikling i nogle af de områder, som har størst behov for vækst og arbejdspladser. Dermed strider afvikling af kystfiskeriet imod Regeringens eget ønske om at skabe ”vækst og udvikling i alle dele af Danmark”.
Rapporten viser, at det skånsomme kystfiskeri har brug for at få tilført ekstra fiskekvoter svarende til en landingsværdi på 40,7 millioner kr. Det svarer til 1,2% af den samlede danske landingsværdi i 2015.
Kystfiskerne foreslår, at den ekstra kvote samles i en kvotefond, hvor den fordeles til de fiskere, der tilmeldt sig en mere bindende kystfiskerordning. Kvotefondens formål skal være at sikre det skånsomme kystfiskeris vækst i hele Danmark.
Vi foreslår en omfordeling af fisk inden for fiskeriet for at sikre et mangfoldigt fiskeri. Vores forslag er helt i overensstemmelse med den danske fiskeripolitik på kvoteområdet. Vores forslag vil, ud over at bidrage til mere beskæftigelse, også sikre et mere bæredygtigt fiskeri, da vores fiskeri er skånsomt over for havbundens natur og dyr, er selektivt og derfor har et meget lille udsmid” siger Søren Jacobsen.
Læs rapporten ”Kystfiskeriet skal fremtidssikres til gavn for beskæftigelsen, lokal vækst og en bæredygtig udvikling” på Foreningen for Skånsomt Kystfiskeris hjemmeside, her.
FSK, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, er en fiskeriforening for de kystfiskere, der fisker med skånsomme redskaber såsom garn, snurrevod, tejner og kroge. Det er fiskerimetoder, der er skånsomme over for havbunden og havets natur, som er selektive, og derfor har en meget lille bifangst af ungfisk og uønskede arter. FSKs arbejde bakkes op af VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN, der har støttet projektet ”Naturskånsom fisk – fra hav til tallerken”, som er et partnerskabsprojekt imellem WWF, Verdensnaturfonden, Langø Fiskeriforening, Vedbæk Fiskeriforening, Fiskerikajen ApS og Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri.
——-
Kontakt:
Søren Jacobsen, næstformand i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, 21227243
Hanne Lyng Winter, politiske rådgiver og biolog i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, 28109059