FSK afholdt informationsmøde om kystfiskerordningerne i Helsingør i går. Der var mange fremmødte og stor spørgelyst til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen samt ros til de to fremmødte politikere – hovedaktørerne bag fiskeripakken – Simon Kollerup (S) og Ib Poulsen (DF).

De fremmødte kystfiskere var meget tilfredse med de nye rammer for kystfiskeriet, som de kalder ”den rigtige retning for kystfiskeriet”, og mange af de fremmødte vil melde sig til den beskyttede kystfiskerordning.

Der tegner sig nu et billede af, at den beskyttede kystfiskerordning har tilslutning fra i hvert fald Korsør, Helsingør, Sletten, Langø og Vedbæk.

Den beskyttede kystfiskerordning sikrer kvoter til kystfiskerfartøjer under 15 meter for 40. millioner kr. For at kystfiskerne kan få adgang til disse fisk, så må de i fremtiden kun sælge deres kvoter og kapacitet til andre kystfiskere. På den måde sikres det helt nødvendige kvotegrundlag for fremtidens kystfiskeri.

Ved tilmelding til den beskyttede kystfiskerordning kan en kystfisker, der fisker med skånsomme redskaber som fx garn og snurrevod, få en ekstra tildeling på op til 125% af de kvoter de selv bringer med ind i ordningen. Kystfiskere, der fisker med ikke-skånsomme redskaber, kan få op til 75 %. Det er derudover muligt at få en yderligere tildeling, hvis fiskeren har en fuld udnyttelse af sin kvote.

Den 16. marts er sidste chance hvis kystfiskerne vil melde sig til den beskyttede kystfiskerordning, hvis de allerede vil have kystfiskertillæg og adgang til flidspuljen i år. Det er dog løbende muligt at melde sig til ordningen. Så modtager man så bare først tillæg i 2018.

Man kan tilmelde sig den beskyttede ordning her.