Ophugning af fiskefartøjer giver større kvotekoncentration og afvikling frem for udvikling

Pressemeddelelse: Kystfiskerne i FSK-PO fremlægger 10-punktsplan for udvikling af fiskeriet

Helsingør, Thyborøn 15 juni. 2021. Det er ikke vejen ud af krisen for dansk fiskeri at ophugge hvert femte fiskefartøj med støtte fra den danske stat for derefter at lade fiskerne sælge de ophuggede fartøjers kvoterne videre til højestbydende. Det vil kun øge koncentration af danske fiskekvoter på få hænder og ikke bidrage til udviklingen af et mere bæredygtigt og skånsomt fiskeri, sådan som der ellers ser ud til at være politisk opbakning til.
Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri PO er dermed uenig med et nyt forslag om ophugning fra Danmarks Fiskeriforening PO.

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri præsenterer i stedet en 10-punktsplan, som bl.a. skal afhjælpe Brexit-aftalens store indhug i de danske fiskekvoter samt faldende kvoter for vigtige fiskebestande i Østersøen. Læs planen her.

Søren Jacobsen, formand i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri PO, og kystfisker fra Helsingør, siger:

”I 2007 fik fiskerne foræret kvoter til milliarder af kroner kvit og frit fra staten. Nu skal de selv samme fiskere så også have penge af staten
for at hugge deres skibe op, og samtidig have lov til at sælge deres kvoter videre. Det er helt galimatias og fører på ingen måde til et mere
bæredygtigt og skånsomt fiskeri, der bidraget til vækst og udvikling”

”Hvis der skal ophugges fartøjer, bør det kun være det aktive fartøjer. Og de fiskekvoter der er knyttet til fartøjerne skal tilfalde staten, så de fremadrettet kan bruges til at udvikle dansk fiskeri i en mere skånsom og bæredygtig retning”, fortsætter Søren Jacobsen

Foreningens nye 10-punktsplan viser, hvordan dansk fiskeri kan komme styrket ud af den nuværende krise og samtidig blive både mere
rentabel, samfundsmæssig nyttig og grøn blandt andet ved at satse mere på de mindre fartøjer.

”Hvis det større fiskeri ikke er rentabelt, bør det omlægges fra store til mindre fartøjer. Små fartøjer er billigere i drift, og der skal fanges
færre fisk for at få forretningen til at løbe rundt”, siger Reinhardt Schmidt, næstformand i FSK-PO og kystfisker fra Thyborøn.

”I stedet for at ophugge skibe og koncentrere kvoterne yderligere på færre fartøjer, bør gå den modsatte vej. Det, der er behov for er flere
fiskere på flere mindre skibe. Det styrker både fiskerierhvervet og følgeerhvervene på land”, fortsætter Reinhardt Schmidt.

10-punktsplanen fra Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri PO er fremsendt til minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Rasmus Prehn,
samt Folketingets miljø- og fødevareudvalg.

KONTAKT

Søren Jacobsen, formand i FSK-PO og kystfisker fra Helsingør, 21 22 72 43

Reinhardt Schmidt, næstformand i FSK-PO, og kystfisker fra Thyborøn, 40 18 23 72