Ny metode skal teste om et mere enkelt system kan øge indberetningen af sælskader i fiskeriet

En kurv med sælskadet hornfisk, der er blev skambidt i forsommerens bundgarnsfiskeri. Det er håbet at en mere enkel og nem registrering vil øge indberetningerne betydeligt.

 

Helsingør, 21 juni 2021. Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri PO indleder nu en kampagne, der skal gøre det nemmere for fiskerne at registrere, når de har sælskadet fisk. Det er håbet at kampagnen vil skaffe mere viden om omfanget og hyppigheden af sælskader i fiskeriet.

På hver fisketur skal fiskerne samle de sælskade fisk i en kurv. Tage et billede med deres mobiltelefon og sende billedet til FSK-PO.

”Vi ved at fiskerne oplever store problemer med sælskadede fisk. Men de indberetter ikke alle deres skader og det er et problem. For uden data kan vi ikke dokumentere problemet omfang”, siger Marc Eskelund, kystfiskerkonsulent i FSK-PO.

Fiskerne har i mange år advaret om at det stigende antal sæler i vores farvande har gjort det svært at drive kystfiskeri. Fiskerne beretter også om, at fiskene forsvinder fra områder, hvor der er mange sæler.

Samtidig har manglende indberetninger af skader fra sælerne spændt ben for en reel behandling af problemet. Fordi problemets omfang ikke bliver registreret og kortlagt.

Målet med kampagnen er derfor også en test af om en digital og mere enkel måde at registrere sælskadet fisk på vil øge indberetninger, og dermed er forsøget også en forløber for en evt. mere elektronisk registrering hos myndighederne i fremtiden.

Fiskerne er nød til at bakke op

Det er en helt ny metode som FSK-PO nu vil afprøve. Og håbet er, at rigtig mange fiskere vil være med, og at de vil indberette hver gang der er en skadet fisk.

”Det er vores håb at vi med denne indsats kan skabe de rette rammer for, at langt de fleste skader registreres, og at omfanget af sælskader tages med når der diskuteres forvaltning af sælbestandene. Men det hele afhænger jo af om fiskerne vil være med, og de bruger vores system. Det håber vi selvfølgelig at de vil,” fortsætter Marc Eskelund.

Kampagnen løber frem til juni 2022.

Man kan læse mere om kampagnen og hvordan man kommer i gang med at registrere sine sælskade fangster på

skaansomtkystfiskeri.dk/saelskader/

KONTAKT

Marc Eskelund, kystfiskerkonsulent i FSK-PO, tlf.: 26 27 69 12