NaturSkånsom

Danmark i front på det skånsomme kystfiskeri 
I november 2020 lanceredes vores fælles forbrugermærke NaturSkånsom og dermed blev Danmark det første land i verden til have et statskontrolleret mærke for fisk fanget med naturskånsomme redskaber og fra sunde bestande.

I Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri har vi siden stiftelsen i 2014 arbejdet målrettet for et mærke, som kunne sætte fokus på fordelene ved det skånsomme fiskeri og styrke fundamentet for de mindre fiskere. Idéen om et mærke for skånsomt kystfiskeri blev først foreslået af Landsforeningen Levende Hav i 1995.

Med kystfiskerordningen i 2016 blev mærket en politisk realitet og i november 2020 så mærket  dagens lys. Men på mange måder er arbejdet først for alvor begyndt nu. Som vi har oplevet det med Ø-mærket skal der skabes kendskab  og opbygges kapacitet.

Alt dette tager tid, men på den lange bane styrker vi i fællesskab både biodiversitet, havmiljø, arbejdspladser og klima ved at stå sammen om det skånsomme kysterfiskeri. Hos FSK-PO arbejder vi løbende med at styrke, underbygge og udbrede kendskabet og benyttelsen af NaturSkånsom i alle led af værdikæden.

Du er altid velkommen til at kontakte os vedrørende spørgsmål om mærket.

Hvad betyder NaturSkånsom og hvilke krav er der til mærket?

Mærket NaturSkånsom baserer sig på fem krav.

Det første krav betyder at alle fisk skal være fanget med skånsomme redskaber. Skånsomme redskaber er passive -og semipassive redskaber, som har minimal påvirkning af havbunden og biodiversitet samt mindre bifangst af uønskede arter.

De tilladte redskaber er; garn, toggergarn, langliner, pilk og dørg, pelagisk trawl (flydetrawl), ankret snurrevod og snurpenot (ikke flyshooting), ruser, bundgarn og tejner.

Det andet krav betyder at de enkelte bestande i de forskellige farvandsområder vurderes hvert år af DTU Aqua på baggrund af rådgivning fra ICES – og her skal leve de op til en række krav såsom fiskeridødelighed og bestandsundhed.

Udover disse to overordnede krav er der yderligere tre konkrete krav til fiskeren, fartøjet og fangstrejsernes længde.

Du kan læse mere om skånsomme redskaber og naturskånsomt kystfiskeri her på vores side og mere om NaturSkånsom mærket på den officielle side her

Hvor kan jeg købe fisk med mærket?

Alle FSK-POs samarbejdspartnere handler med NaturSkånsom, så det er  i hvert fald et godt godt sted at starte. Du kan se dem alle på forsiden.

Kig i REMA1000, hos en af DRCs restauranter, hos din lokale fiskehandler eller  Letz Sushi, hvis du er privatkunde. Kontakt Hørkram, Fiskerikajen Engros, Kystfisker Kompagniet eller Fiskehallen Tvilling, hvis du handler engros.

Spørg ligeledes efter NaturSkånsom-mærket fisk hos de danske fiskeauktioner, som Hanstholm, Hirtshals, Thyborøn, Hvide Sande eller Gilleleje, hvis du er opkøber eller indkøber.

På den officielle side for NaturSkånsom vil du kunne finde løbende information om forhandlere af NaturSkånsom.

Hvilke arter kan få mærket?

Herunder kan du se den officielle liste over de arter og farvande, som kan mærkes med NaturSkånsom i 2021 efter 1. april. Du kan se de forskellige ICES områder her og læse den hele gældende bekendtgørelse her

Alle arter og farvandsområder skal godkendes hvert år og igennem en høringsproces, hvor alle organisationer, foreninger, NGO’er og andre kan komme med evt. indsigelser. Så de arter og farvande som optræder på denne liste lever alle op til kravet om sunde bestande.

NaturSkånsom er det eneste statskontrollerede mærke af sin slags i verden. Et mærke som stiller skarpe krav til både fiskeren, bestande og dermed er med til sikre en mindre påvirkning af havbund og biodiversitet på den lange bane.

Hos FSK-PO støtter vi 100% procent op om NaturSkånsom og glædes over at vi i Danmark er blandt de første  til at tage dette skridt.