Myndighederne skal fortolke loven til gavn for naturen – også når det gælder industrien

By 21. februar 2023Nyheder

Foto: Pressebillede_RGS Nordiv i Skælsør

Af Hanne Lyng Winter, biolog
I denne uge skal Miljøminister Magnus Heunicke (S) i ikke mindre end to samråd om det danske havmiljø. Ministeren skal både svare på spørgsmål om import af olieholdigt affald fra Norge, om udledning af spildevand, og om Danmark nu faktisk overholder de EU-regler, der er sat i verden for at beskytte vores havmiljø. De mange samråd skal ses i lyset af, at de fleste danske kystvande er i dårlig tilstand.

Når det kommer til direktiver, regler og EU-domme, så viser de sidste ugers politiske sager om havmiljøet, at der er ”rum for fortolkning”. Det betyder, at når myndighederne skal tage stilling til, om der f.eks. må importeres spildevand fra Norge til RGS Nordic i Slagelse, eller om en virksomhed må udlede miljøfremmede stoffer ud i vores havmiljø. Så fortolkes loven. Og der rådgives og besluttes ud fra denne fortolkning. Og her viser det sig desværre, at Miljøstyrelsen og Miljøministeriet ikke fortolker lovene til fordel for det danske havmiljø.

At havmiljøet kommer til kort kan man se ved nærlæsning af sagen om import af olieholdigt affald fra Norge. Og eksemplificeret ved miljømyndighedernes fortolkning af hvornår man må oprette de såkaldte blandingszoner. Det er ikke godt nok. Og disse sager bør få – ikke bare miljøminister Magnus Heunicke – men hele Folketinget op af stolen.

Folketinget må sammen udstikke en anden retning for, hvordan vi behandler det danske havmiljø. Og der må gøres op med den kultur, der åbenbart hersker i Miljøstyrelsen og Miljøministeriet. Nemlig at lovene fortolkes til gavn for industrien og ikke til fordel for naturen.

Magnus Heunicke var lydhør i et samråd før vinterferien, hvor han blandt andet sagde, at hvis reglerne ikke er ”tilstrækkelig gode” så må vi ændre dem. Ministeren efterlyste også ideer til at komme videre.

Det lyder godt at stramme op på reglerne. Det kan man jo kun til fulde støtte. Men måske skal man bare starte med, at både Miljøstyrelsen og Miljøministeriet begynder at tolke lovene til gavn for naturen.