Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation, DFPO, har i en pressemeddelelseden 29. oktober skrevet at: ”det er muligt for alle danske fiskere at blive omfattet af MSC certificeringen”. Dette er glædeligt, og noget FSK har arbejdet for skulle blive muligt, i over 2 år.

Problemet er bare, at Danmarks Fiskeriforening ikke oplyser, at det kræver medlemskab af en af Danmarks Fiskeriforenings lokalforeninger, hvis man vil have adgang til at bruge MSC. At dette er tilfældet fremgår af deres egne vedtægter.

Ifølge Danmarks Fiskeriforenings pressemeddelelse har det siden juni i år været muligt for alle fiskere at blive omfattet af MSC certificeringen. Det er dog ikke korrekt.

”MSC er ikke for alle fiskere. Vi har et medlem, som har kontaktet Danmarks Fiskeriforening tilbage i juni med henblik på at få MSC certificering – han venter stadigvæk på svar”, siger Søren Jacobsen, formand for Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri og kystfisker i Øresund.

Efter dette indlæg er blevet offentliggjort er FSK blevet informeret om, at fiskeren netop er blevet kontaktet af DFPO.

En fiskers medlemskab af Danmarks Fiskeriforening sker via medlemskab af lokale fiskeriforeninger (jf. §4 i DFPOs vedtægter). Mange lokalforeninger – blandt andre store foreninger som Hirtshals Fiskeriforening (jf. §3) og Hanstholm Fiskeriforening (jf. §4) – forbyder dog medlemskab af andre fiskeriforeninger.

Derfor:

  • Hvis en fisker melder sig ind i FSK, risikerer han at blive ekskluderet af den lokale fiskeriforening

  • Hvis han ekskluderes den lokale forening mister han også sit medlemskab af Danmarks Fiskeriforening og dermed retten til at bruge MSC-mærket

Sådan er det ifølge de nuværende vedtægter i både lokalforeningerne og i Danmarks Fiskeriforening.

Hver dag hænger truslen om eksklusion af den lokale fiskeriforening over hovedet på vores medlemmer. Bare fordi de er medlem af FSK. For ekskluderes de af den lokale fiskeriforening mister de også retten til at sætte MSC mærket på deres fisk. Danmarks Fiskeriforening udøver en dominerende stilling på markedet – noget de har praktiseret i mange år. Det er simpelthen ikke en holdbar situation ”, siger Søren Jacobsen.

FSK ønsker at medlemmer ikke trues med eksklusion af lokalforeninger, blot fordi de er medlem af FSK. FSK ønsker ligeledes at MSC certificeringen skal være tilgængelig for alle fiskere.

Problemstillingen er forelagt Folketingets Miljø- og fødevareudvalg. Læs FSKs gennemgang af sagen her, og FSK indlæg om samme emne på Altinget her.

Sidst redigeret 30.10.2018 med følgende sætning: Efter dette indlæg er blevet offentliggjort er FSK blevet informeret om, at fiskeren netop er blevet kontaktet af DFPO.