Møde med EU kommissionen om bomtrawl

By 16. marts 2021Info

Det er bomtrawlsfiskeri som på billedet her, som kystfiskerne ønsker skal udfases.

 

Kystfiskerne i FSK-PO holdt mandag den 15. marts møde med EU-Kommissionen. Det helt overskyggende punkt på dagsordnen var det omfattende bomtrawlsfiskeri, der foregår i Nordsøen og Skagerrak. Kystfiskere fra Thorupstrand fortalte EU Kommissionen omkring den massive ødelæggelse af deres fiskepladser og deres fiskeri, de har oplevet, siden bomtrawlerne kom til Skagerrak.

“FSK-PO gjorde det meget klart for Kommissionen, at vi ønsker en udfasning af bomtrawlsfiskeriet. Bomtrawlerne ødelægger kystfiskernes muligheder for at leve af fiskeriet, da de ødelægger fiskepladserne og fiskebestandene, og trænger kystfiskerne væk fra deres fiskeriområder”, siger Hanne Winter, biolog i FSK-PO.

Kommissionen lyttede til FSK-POs bekymring omkring bomtrawlsfiskeriet, og var glade for de informationer som kystfiskerne kunne give. Informationer som de tager med i deres videre arbejde.

Med på mødet var også repræsentanter fra LIFE, Low Impact Fishermen of Europe, der er en paraplyorganisation for kystfiskere i EU. LIFE bakkede FSK-PO op i bekymringen omkring bomtrawlsfiskeriet.