VORES MÆRKESAGER

Den næste generation af kystfiskere
At være kystfisker er et godt arbejdsliv. Kystfiskeren er ude i naturen, passer godt på den, og kommer hjem hver dag til familien. Og man kan godt tjene penge på at være kystfisker. Vi arbejder på at tilgangen til kystfiskeriet øges for at sikre, at det skånsomme fiskeri består med nye kræfter.

Sandsugning må ikke ødelægge naturen og fiskeriet
Et sundt hav betyder alt for fiskeriet. I årevis har myndighederne tilladt, at der fjernes sand, grus og mindre sten fra vores kystnære områder. Hverken fiskepladser eller gydeområder går fri, og fiskernes protester om, at fiskeriet bliver ødelagt af sandsugningen ignoreres. FSK-PO er meget glad for, at sandsugningen i det nordlige Øresund nu endelig efter års kamp skal indstilles. Vi arbejder videre for et stop for udvinding på fiskepladser, opvækstområder og gydeområder over hele landet.

Det skånsomme kystfiskeri skal bruges som motor for vækst
Det skånsomme kystfiskeri sikrer arbejdspladser både til vands og på land. En fisker på havet giver job til to i land. I kystfiskeriet får man flere jobs og ansatte pr. landet fisk end i det konventionelle fiskeri. FSK-PO mener, at man skal se kystfiskeriet som en motor for bæredygtig vækst og beskæftigelse.

Flere skal kunne vælge fisk fra det skånsomme fiskeri
Det skånsomme kystfiskeri foregår på naturens præmisser. Der fiskes på en måde, der sikrer naturen og økosystemets sammenhæng. Dette er kvaliteter, som vægtes højt af rigtig mange mennesker. En mærkesag for os, har hele tiden været at der kom et mærke, og nu er der et statskontrolleret mærke for skånsomt fiskeri på vej. Vi arbejder på at udbrede mærket så endnu flere kan få glæde af fisk fra det skånsomme kystfiskeri.

Sælbestanden skal reguleres
Problemerne med sæler skal løses. I store dele af de indre danske farvande, langs den jyske vestkyst – og ikke mindst ved Bornholm – er sælbestandene i dag blevet så store, at de udgør en af de største trusler for kystfiskeriet. Sælerne jager fiskene væk fra de kystnære områder og spiser fiskene i garnene, med store økonomiske konsekvenser for den enkelte fisker. Ved Bornholm spreder gråsælen parasitter til torskene. FSK-PO støtter op om udvikling af sælsikre redskaber, men mener også, at der er brug for at sikre en balance mellem sælbestandene, biodiversiteten i havet og kystfiskeriet gennem målrettet regulering. De nuværende regler har desværre langtfra været tilstrækkelige.

Du kan læse mere om vores mærkesager og andre arbejdsområder i vores arbejdsprogram her