Kystfiskere: Forslag til miljøgodkendelse af RGS Nordic i Agersø Sund er dumpet

By 7. november 2022Ikke kategoriseret

Slagelse Kommune bør ikke give RGS Nordic ved Stigsnæs en udledningstilladelse til industrispildevand som tingene står lige nu. Det er den overordnede konklusion i det høringssvar Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri netop har sendt ind til kommunen, der netop har haft den nye miljøgodkendelse i høring. Blandt andet viser forslaget, at Slagelse kommune vil godkende en udledning af PFOS fra RGS, der er næsten 100 gange større end gældende miljøkrav.

Der er høringsfristist i dag den 7.november, for bemærkninger til det forslag til miljøgodkendelse af RGS som Slagelse Kommune offentliggjorde den 10. oktober.

Forslaget til miljøgodkendelsen afføder en lang række bemærkninger og spørgsmål. Men en af de største kilder til undren er helt klart,  om Slagelse Kommune bør tillade udledninger af miljøfremmede stoffer til et område, der allerede er stærk belastet i forvejen? Desuden er der en lang række krav i både dansk og EU-lovgivning som FSK-PO tvivler på, at miljøgodkendelsen overholder.

PFOS

En stor og vigtig knast er PFOS. Her ser det ud til at Slagelse Kommune accepterer en udledning fra RGS, der er næsten 100 gange større end gældende miljøkrav. Dette er helt uforståeligt. Og FSK-PO håber, det er en fejl fra kommunens side. Dette er ikke i tråd med hverken dansk eller EU-lovgivning, og noget som Slagelse Kommune bør adressere.

Er en såkaldt blandingszone overhovedet lovlig?

Slagelse Kommune lægger bl.a. i sit udkast op til, at der kan etableres en såkaldt blandingszone ved udledningspunktet. Det er en zone, hvor miljøkravene godt må overskrides. Loven giver dog kun mulighed for at etablere en blandingszone, hvis der er renset ned til de allerskrappeste miljøkrav og, at udledningerne ikke har en negativ påvirkning på miljøet udenfor blandingszonen. Ingen af disse krav synes at være opfyldt af RGS Nordic – noget som Slagelse Kommune umiddelbart ser ud til at acceptere.

Der bør foretages målinger dagligt på ikke mindst tungmetaller

I forslag til miljøgodkendelse accepterer Slagelse Kommune, at tungmetaller og visse udvalgte miljøfremmede stoffer ikke skal måles i de daglige prøver. Dette er et stort kritikpunkt. RGS modtager mange forskellige fraktioner til rensning, og derfor vil indhold af stoffer svinge meget. Det er derfor uforståeligt, at RGS ikke skal måle for alle stoffer på alle dage. Kun på den måde kan det rette billede af udledninger komme frem.

Målinger og prøvetagninger bør – også – varetages af uvildige eksperter

RGS er selvfølgelig pålagt en egenkontrol. Men FSK-PO mener ikke, at den bør stå alene. Både prøvetagninger og analyser af udledninger fra RGS bør foretages af uvildige,  der uanmeldt – og ofte – kommer på virksomheden og udtager prøver af spildevandet.

FSK-PO anklager på ingen måde RGS for at snyde med sine prøver. Men der kan unægtelig ligge et pres på ansatte i virksomhedens egne laboratorier for at smide de dårlige prøver væk. Dette så man blandt andet i 2012 var et problem på Mærsks produktionsplatforme i Nordsøen. RGS skriver selv på deres hjemmeside, at de gerne vil kontrolleres hårdere af eksterne, da de er sikre på. at de vil bestå denne kontrol,og at det vil “øge trygheden for alle omkring os”. Så selvfølgelig skal dette være et krav også i miljøgodkendelsen.

Læs Høringssvar til forslag til miljøgodkendelse af RGS Nordic FSK-PO

Læs tidligere nyhed: https://skaansomtkystfiskeri.dk/aarhus-universitet-udledninger-fra-rgs-kan-have-foert-til-kroniske-miljoeeffekter-i-agersoe-sund/