Kystfiskere besætter Udenrigsministeriet – vil have bomtrawlere ud af Skagerrak

Her til formiddag har kystfiskere fra Hanstholm, Thorupstrand, Løkken, Hirtshals og Skagen besat Udenrigsministeriet i København. Deres mål er at få stoppet bomtrawlsfiskeriet i Skagerrak. Det skriver de i en pressemeddelelse.

Kystfiskerne kræver at der oprettes en kontrolpost i Hanstholm sådan at man 100% kan sikre at der ikke fanges fisk i Skagerrak der afskrives til Nordsøen, de kræver at rødspætte-kvoten i Skagerrak sættes ned, og på sigt at bomtrawlerne helt skal ud af Skagerrak.

Vi bakker selvfølgelig op om kystfiskerne aktion, og opfordrer den danske regering til at støtte fiskernes kamp for kystfiskeriet i Skagerrak. Vi opfordrer samtidig også regeringen til at stoppe bomtrawlfiskeriet i f.eks. gule rev, hvor kystfiskerne også oplever faldende fangster på grund af bomtrawl,” siger Søren Jacobsen, formand i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri.

Kystfiskerne fra Thorupstrand fortæller om flåder af hollandske bomtrawlere i 500 tons klassen, der systematisk raserer havbunden i Skagerrak og fordriver de lokale fiskere fra deres fangstpladser. De aktionerende fiskere kræver ødelæggelserne standset øjeblikkeligt.

Vi kan simpelthen ikke klare mere nu. Nu må politikerne gøre noget. Havbunden og Skagerrak bliver smadret”, siger Jesper Olsen, fisker fra Thorupstrand, talsmand for de aktionerende fiskere og en af ”Gutterne på kutterne”.

Kystfiskerne mistænker også bomtrawlerne for at fiske mange flere fisk, end de må. Derfor er deres første krav, at der laves et kontrolpunkt i Hanstholm, så myndighederne kan kontrollere, om bomtrawlernes fangster ligger inden for de tilladte kvoter. Kystfiskerne mener også, at kvoten på rødspætter i Skagerrak skal sættes ned.

Skagerrak, fiskebestandene og kystfiskeriet kan simpelthen ikke holde til, at der fiskes med så voldsomme fiskeredskaber som bomtrawl. Derfor skal bomtrawlerne helt ud af Skagerrak”, siger Henry Fjord, der til daglig fisker fra Hanstholm.

Kystfiskerne bliver i Udenrigsministeriet, indtil de har fået lovning på, at der oprettes et kontrolpunkt i Hanstholm.

Kystfiskerne har møde med minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen (S) kl. 15.00 i dag og har desuden inviteret miljøminister Lea Wermelin (S), Folketingets fiskeri- og fødevareordfører, pressen samt grønne organisationer til at besøge aktionen. Her vil fiskerne vise film og uddele materiale om ødelæggelsernes omfang, uddybe deres løsningsforslag og -krav til folketinget, regeringen og myndighederne.