Kampen mod de ulovlige bomtrawlere er ikke slut!

By 16. september 2021Nyheder

Bomtrawlerne i Skagerrak slukker for deres AIS system når de fisker i Skagerrak og Nordsøen. AIS er et lovpligtige positionssignal, for skibe over 15 meter. Og det skal ifølge EUs fiskeriregler være tændt når man fisker.  Men som TV2 har afdækket, så slukker bomtrawlerne for AISen når de fisker i danske farvande.

FSK-PO har igennem længere tid presset på for en løsning på problemerne med de slukkede AIS signaler. Både overfor den danske Fiskeristyrelse og til EU Kommissionen.

Den 21. september kommer Kommissionen til Thorupstrand for at holde møde med kystfiskerne og FSK-PO. På dagsordenen er bomtrawlere i Skagerrak og Nordsøen. Og kystfiskernes besked til Kommissionen er klar: Bomtrawlerne skal langt væk fra kystfiskernes fiskepladser, og gerne helt udfases af fiskeriet. Så hurtigt som muligt.

Bomtrawlernes manglende overholdelse af reglerne – herunder de slukkede AIS systemer – men også overtrædelse af discardforbuddet vil kystfiskerne tage op med Kommissionen.

For de slukkede AIS systemer lover fiskeriminister Rasmus Prehn (S) handling. Fiskeristyrelsens nye retningslinjer er nu, at hvis det lykkes at tage et skib på fersk gerning med slukket AIS, kommer det fremover til at koste fiskeren omkring 10.000 kroner i bøde. Overtrædelsen har ikke været sanktioneret før.

FSK-PO er glad for at lovovertrædelsen endelig kan sanktioneres, og ser frem til at følge kontrollens arbejde med problemet.

Photocredit: danskhavfiskerforbund.dk