Den 2. marts trådte en helt nu bekendtgørelse for fiskeriet i kraft. Det betyder blandt andet helt nye muligheder og regler i forbindelse med kystfiskerordningerne.

For at skitsere muligheder og svare på spørgsmål om kystfiskerordningerne inviterer Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri til informationsmøde. Socialdemokratiets fiskeriordfører og en af hovedaktørerne bag fiskeripakken Simon Kollerup vil også være til stede, og kan også svare på spørgsmål.

Informationsmødet finder sted Havnegade 15, 7680 Thyborøn, den 9. marts Kl. 14.30 – 16.30 

Vi serverer kaffe og kage.

Med venlig hilsen

Søren Jacobsen, formand i FSK og Reinhardt Schmidt, næstformand i FSK.

Evt. spørgsmål kan rettes til Hanne Lyng Winter, FSK, på tlf.: 2810 9059, eller email: hanne@skaansomtkystfiskeri.dk