Ikke noget nyt til borgermøde om RGS Nordic

By 20. april 2021Nyheder
13. april afholdt Slagelse Kommune et virtuelt borgermøde omkring miljøregulering af RGS Nordic. Mødet skulle gøre borgere klogere på spildevandsudledningen fra RGS Nordic til Agersøsund. RGS Nordic er en virksomhed der renser forurenet spildevand og jord. Og udleder deres spildprodukter i Agersøsund ved Vestsjælland.

 

Anne Bjergvang, der er byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Slagelse kommune, var med på mødet. FSK-PO mødte Anne Bjergvang på et zoom link, for at høre mere om borgermødet, og de problemer hun mener, der er med RGS Nordic.

 

”Der var ikke rigtigt noget nyt på mødet. Mødet bar mere præg af, at kommunen gerne ville understrege, at de fulgte de regler der var, og ikke havde gjort noget forkert. Havmiljøet var bestemt ikke i centrum, selvom det jo i virkeligheden er havmiljøet som borgerne interesserer sig for”, siger Anne Bjergvang.

 

Anne Bjergvangs oplevede også, at da mange borgere på chatten ikke fik svar på de spørgsmål de stillede. Anne Bjergvang roser dog Slagelse kommune for at være åben omkring deres arbejde og planer for RGS Nordic.

 

”Det er tydeligt at Slagelse Kommune begynder at være mere aktiv i denne sag. Kommunen er ved at revidere RGS miljøgodkendelse, der skal godkendes i byrådet og efterfølgende i offentlig høring”, siger Anne Bjergvang.

 

Men ifølge lokalpolitikeren er de barslede tiltag ikke nok til at gøre hende rolig i forhold til at sikre naturen og miljøet i Agersøsund.
“Vi skal som kommune være mere opsøgende og foretage flere miljøtilsyn. Et enkelt miljøtilsyn på RGS sidste år i december måned er ikke nok til at sikre havmiljøet. Tillid er godt, men kontrol er bedre”,  siger Anne Bjergvang.

 

Havmiljøet har det skidt – fiskene er væk
Anne Bjergvang understreger, at havmiljøet omkring Agersøsund og det omkringliggende Natura 2000 område har det skidt. Selvom hun på kort over havbundens natur fra Naturstyrelsens Basisanalyse kan se, at der er 5374 hektar med stenrev, som fisk ellers godt kan lide at opholde sig på og ved, så er der meget få fisk i området.

 

Anne Bjergvang mener, ligesom de lokale fiskere, at spildevandsudledningerne fra RGS Nordic spiller en meget stor rolle i at der ingen fisk er i området.

 

Hun mener derfor, at der skal gøres meget mere omkring spildevandsudledningerne til Agersøsund. Det italesætter hun i sit politiske arbejde.

 

”Det skal undersøges, hvilket giftstoffer der er i området, og hvad stofferne gør ved det store Natura 2000 område der ligger tæt ved. Vi er simpelthen nødt til at finde ud af hvor skoen trykker. Miljøstyrelsen må sende de nye miljøskibe ud både til Agersøsund og til Storebælt, så vi kan få fagfolkene på banen. Ellers kan vi jo ikke gøre os forhåbninger om at vende udviklingen til naturens fordel”, siger Anne Bjergvang.

 

Anne Bjergvang mener også, at der skal være skrappere miljøkrav. Og her kommer miljøminister Lea Wermelin (S), ind i billedet.

 

”En stor del af det spildevand der behandles på RGS Nordic stammer fra Norge. Men reglerne er faktisk sådan, at hvis et land selv kan behandle deres spildevand, må de ikke få andre lande til at gøre det. Norge har netop meddelt at de godt selv kan rense deres spildevand. Derfor er det jo oplagt at miljøminister Lea Wermelin med øjeblikkelig virkning stopper import af spildevand fra Norge”, siger Anne Bjergvang.

 

Derudover ønsker Anne Bjergvang at reglerne for omlastning af spildevand til søs øjeblikkeligt skærpes. I øjeblikket er det nemlig i følge Anne Bjergvang, tilsyneladende tilladt at omlaste miljøfarlige stoffer til søs uden kontrol.