Hvor er den gode debat og den gode tone i fiskeriet?

By 18. november 2022Nyheder

Debatindlæg af fisker Søren Jacobsen, formand for producentforeningen for Skånsomt kystfiskeri (FSK-PO),

bragt i FiskerForum den 17.november 2022

Det er ingen hemmelighed, at det står skidt til i fiskeriet. Forvaltningen har slået fejl, der bliver færre fiskere
og fartøjer, og færre fisk, vi må fange. Vi har svært ved at få fat i de unge, og vores hav har det ikke
supergodt. Men hvad der måske er mindre kendt viden er, at det også står skidt til med debatten. Det er på
tide, at fiskerne i stedet for finder en god tone og får en god debat om fremtidens fiskeri. En debat, hvor
den grønne omstilling er i centrum og ikke er stedet, hvor man går efter manden i stedet for bolden. Noget
ingen jo synes er kønt at se på. Hverken på banen eller andre steder.

Det seneste gode eksempel er forslaget til et trawlfrit Bælthav. Her går bølgerne højt og man citerer glad og
gerne FSKs bemærkninger – uden at invitere os ind i samtalen. Tværtimod bliver uenigheden formuleret
som personangreb og med forvrængede fakta i diverse fiskerfora. For slet ikke at tale om sociale medier
som fx Facebook. Her er tonen hård, og for folk udefra må den dårlige tone og personangrebene give
anledning til hovedrysten. Og i øvrigt være svær at forstå.

Det vil jeg ikke gå længere ind i her. Men derimod argumentere for, at uanset hvad og hvem man er, og
hvordan man fisker – ja så er der alle mulige grunde til dialog. Senest oplevede jeg det på et møde for
ålefiskeriet i denne uge på Lolland, hvor forslaget fra EU-kommissionen om en forlænget lukke-periode
truer med helt at slukke og lukke for et i øvrigt skånsomt erhvervsfiskeri i Danmark.

Ålemødet var åbent for alle erhvervsfiskere. Og godt nok gik bølgerne til tider højt, men tonen forblev
saglig og konstruktiv. Med det resultat at mine to kollegaer fra FSK kunne drage til EU med en enstemmig
opbakning til et konkret forslag til at sikre det danske ålefiskeri.

Eksemplet her viser altså, at vi kan finde løsninger sammen og få en konstruktiv og åben debat om fiskeriets
fremtid, hvor alle kan – og tør – være med. Så det ikke kun er dem, som råber højest, som bliver hørt. Det
bør gælde for alle presserende emner lige fra biodiversitet, til klimaet og et sundere havmiljø til gavn for alt
og alle. Ikke kun fiskerne. Lad os derfor finde den gode tone frem og få gang i en konstruktiv dialog med de
nyvalgte politikere og de danske producentorganisationer. Sagen er for alvorlig til at gøre andet.