Hvad er Fiskerikommissionen?

By 1. september 2023september 6th, 2023Info

… Og hvorfor den 1. oktober er så vigtig for dansk fiskeri og den danske havnatur?

Fiskerikommissionen skal den 1. oktober i år komme med anbefalinger til, hvordan vi får størst mulig samfundsøkonomisk udbytte af fiskeriet inden for de miljømæssige rammer, der er. Og desuden komme med anbefalinger til, hvordan man sikrer mindst mulig påvirkning af økosystemet og klimaet.

Læs kommissoriet her.

Fiskerikommissionen er vigtig fordi…

Nu er det selvfølgelig bestemt en mulighed, at det politiske system ikke implementerer Fiskerikommissionens anbefalinger 1:1. Det er set før med andre kommissioner.

Men i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri har vi store forventninger til kommissionen og mener, at den opgave, de har fået, bør betyde, at en del af deres kommende anbefalinger bliver:

• At flere store områder på havet er forbeholdt skånsomt fiskeri – startende med Bælthavet (dækkende hele område 22). Ligesom vi har mål for økologi på land, skal vi have mål for områder til skånsomt fiskeri på vand.
• At kystfiskeriet med skånsomme redskaber skal styrkes som motor i omstillingen af fiskeriet.

En styrkelse af kystfiskeriet skal ske blandt andet igennem den kystfiskerordning, der skal reservere kvoter til det skånsomme kystfiskeri. Dvs. at ordningen tilføres flere ”låste kvoter” kun til skånsomt fiskeri, og der sikres målrettet udviklingsstøtte til reel grøn omstilling og omlægning af fiskeriet.

Kystfiskeri er godt for samfundsøkonomien

Der ligger både en stor samfundsøkonomisk og en stor naturgevinst ved at omstille til skånsomt fiskeri. Skånsomt fiskeri sikrer nemlig arbejdspladser, samtidig med at vi reducerer det store pres på havets natur. Herudover er det skånsomme fiskeri yderst selektivt, hvilket er helt essentielt i vores bestræbelse på at sikre større og mere robuste fiskebestande, der igen kan danne grundlag for endnu flere grønne arbejdspladser ved de danske kyster.

Baggrund for Fiskerikommissionen

Det blev besluttet at nedsætte Fiskerikommissionen af alle Folketingets partier tilbage i december 2021. Bagtæppet var, at Danmark havde afleveret en hel del vigtige fiskekvoter til UK i forbindelse med Brexit, og der var derfor et ønske om – både blandt fiskerne og på Christiansborg – at der skulle lægges en langsigtet plan for, hvordan dansk fiskeri skulle udvikle sig i fremtiden.

I august 2022 kunne daværende minister for Landbrug, fødevarer og fiskeri, Rasmus Prehn (S) afsløre, hvem der skulle sidde i Fiskerikommissionen. Det blev med tidligere formand for de Konservative, Lars Barfod, i spidsen, og han blev flankeret af et bredt sammensat hold af eksperter. Siden har kommissionen arbejdet og også inviteret et rådgivende panel, for at Fiskerikommissionen kunne få nogle input udefra. Det har også været muligt for panelet og andre interessenter at sende opfordringer og anbefalinger ind til kommissionen. Samtidig med at der har været afholdt et stormøde.

FSK-PO deltager i det rådgivende panel, og vi har derudover sendt en lang række skriftlige anbefalinger ind til kommissionen.
Vi ser nu frem til Kommissionens visioner og listen over virkemidler.  Og til at vi kan få dem ført ud i livet!

#flerefiskihavet #fiskerikommission