FSK-PO tester stadig digital sælskade-registrering

By 8. april 2022Nyheder

En kurv fyldt med stenbidere (“sø’er”), der er totalt smadret af sæler. En situation, der er desværre ikke er ukendt for mange fiskere.

 

 

Sidste år indledte Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri PO en kampagne, der skal gøre det nemmere for fiskerne at registrere, når de har sælskadet fisk. Konceptet er, at fiskerne samler de sælskade fisk i en kurv, tager et billede med deres mobiltelefon og sender billedet til FSK-PO.

”Vi ved at fiskerne oplever store problemer med sælskadede fisk. Men de indberetter ikke alle deres skader og det er et problem. For uden data kan vi ikke dokumentere problemet omfang”, siger Marc Eskelund, kystfiskerkonsulent i FSK-PO.

Fiskerne har i mange år advaret om, at det stigende antal sæler i vores farvande har gjort det svært at drive kystfiskeri. Fiskerne beretter også om, at fiskene forsvinder fra områder, hvor der er mange sæler. Samtidig har manglende indberetninger af skader fra sælerne spændt ben for en reel behandling af problemet. Fordi problemets omfang ikke bliver registreret og kortlagt.

Målet med kampagnen er derfor også en test af om en digital og mere enkel måde at registrere sælskadet fisk på vil øge indberetninger, og dermed er forsøget også en forløber for en evt. mere elektronisk registrering hos myndighederne i fremtiden. Det er håbet at kampagnen vil skaffe mere viden om omfanget og hyppigheden af sælskader i fiskeriet.

Vi har flere kurve og telefonen er stadig åben

Mange fiskere har allerede modtaget en kurv, og mange har også sendt fotos ind, i sær her i stenbider fiskeriet. Men vi vil gerne have flere fiskere med, så vi får endnu flere indberetninger af skadet fisk. Så tag fat i Marc, så sørger han for at komme forbi jeres havn og afleverer kurve.

Telefonen er stadig også åben, så fotos I allerede har taget af sælskader kan sendes til +45 42 92 96 36 og så vender vi tilbage til jer og får registret tidspunkt, hyppighed og område.

Man kan også læse mere om kampagnen og hvordan man kommer i gang med at registrere sine sælskade fangster på

skaansomtkystfiskeri.dk/saelskader/

KONTAKT

Marc Eskelund, kystfiskerkonsulent i FSK-PO, tlf.: 26 27 69 12