FSK-PO: Skarvbestanden bør reduceres kraftigt

By 23. marts 2022Info, Nyheder
FSK-PO har sagt og skrevet det mange gange. Skarverne er blevet for mange og fiskene for få. Hvor kurven er gået den ’rigtige vej’ for skarven, er den desværre knækket den helt forkerte vej for fiskene.
Tirsdag den. 22 marts afholdt DTU et af sine”kaffemøder”, hvor FSK-PO fik lov at deltage. Denne gang var det Seniorforsker Niels Jepsen – ekspert indenfor ferskvandsfisk og skarvers påvirkning af de ferske vande – der i en time kunne gøre de fremmødte klogere på skarven og fiskebestande.
I oplægget blev forskningsresultater fra de seneste 20 år præsenteret. Der blev fremlagt dokumentation for, at skarven er skyld i en kraftig nedgang af mange ferskvandsarter som fx. staling, ørred og laks. Og at Danmark på grund af denne nedgang, kan få meget svært ved at opnå målene i vandrammedirektivet,
Forskeren kunne også fortælle at skarven gør et kæmpe indhug på skrubbe og ål, de steder det er undersøgt. Og for den vestlige Østersø kan man beregne, at hvis 20% af skarvernes føde består af torsk, så bliver op til 15 millioner (små) torsk spist om året i området.
I den vestlige Østersø er kvoten på torsk reduceret drastisk over en årrække. I år er kvoten så lille, at mange fiskere ligger til kaj.
FSK-PO mener, at det bliver mere og mere åbentlyst, at uden en betydelig reduktion i antallet af skarver, har genopbygningen af torskebestanden meget lange udsigter. Hvis vi nogensinde når målet.
FSK-PO kræver øjeblikkelig handling. Både i EU og nationalt. Parlamentet forsøger (og har tidligere forsøgt) at presse Kommissionen til at iværksætte arbejdet med en EU-forvaltningsplan for skarv. Men vores egne ministre, miljøminister Lea Wermelin (S) og fiskeriminister Rasmus Prehn (S) må også slå i bordet.
Skarvbestandene i hele Europa bør reguleres ned til en størrelse, så der er både plads til skarver, fisk og kystfiskere.