FSK-PO på Folkemødet

FSK-PO deltager på årets Folkemøde, der foregår i Allinge på Bornholm. FSK-PO vil være at finde på skonnerten Freia, der ligger i Allinge Havn plads H14.

Her vil vi sammen med Tænketanken Hav, VELUX FONDEN, Danmarks Naturfredningsforening, Plastic Change, Oceana, WWF Verdensnaturfonden, MSC og Fiskerisekretariatet “Sætter havet til debat” – også andre aktører vil afholde debatter på skibet. Blandt andet Ørsted og Havhøst.

FSK-PO har to debatter ombord:

Torsdag den 16 juni 12.00 – 13.00 gælder det sæler og skarver. For er det overhovedet i tråd med en økosystembaserede forvaltning at fastlægge en så streng beskyttelse som vi har på sæler og skarver i dag? Hvad betyder for vores natur, hvis vi ikke reagere på de åbenlyse konflikter der er, og hvad er det egentlig der forhindre en mere aktiv forvaltning af vores natur?

I debatpaneler er Sara Königson SLU Institut for akvatiske resurser. Sara forsker primært indenfor interaktioner imellem havpattedyr og fiskeri og Kaare Manniche Ebert, fiskeribiolog fra Danmarks Sportsfiskerforbund med mange års erfaring indenfor forvaltning af skarv.

Lørdag den 18. juni 13.45 – 14.45 sættes fiskeriet til debat. For hvordan omstiller vi fiskeriet til at gavne flest og påvirke mindst? Det er ingen hemmelighed at havet er under pres. Årsagerne er mange. Men resultatet er, at der er færre fisk. Særligt ved kysterne. Derfor bliver fiskernes kvoter mindre. Panelets debatøre vil tage livtag med det helt store spørgsmål: Hvordan skal fremtidens fiskeri se ud når kvoterne er knappe og kravet om
bæredygtighed øges? Skal omstilling til skånsomt fiskeri spille en langt større rolle i vores bestræbelser på få flere fisk og mere værdi ud af
havet? Og hvis svaret er ja, hvad kan vi gøre i dag for at sikre det skånsomme fiskeri for fremtiden?

Med i panelet er minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn, Liselotte Hohwy Stokholm Adm. Direktør for Tænketanken Hav, Henrike Semmler Le fra WWF Verdensnaturfonden og Søren Jacobsen, formand i FSK-PO.

Se hele programmet for Skonnerten Freia her.