FSK-PO ønsker et rentabelt fiskeri i Østersøen og den bedst mulige udnyttelse af vores fælles kvote

Indlæg bragt i Fiskeritidene 14. november 2020, som svar på Danmarks Fiskeriforening POs kritik af FSK-POs forslag om at omlægge fiskeriet i vestlige Østersø.

Af: Søren Jacobsen, formand i FSK-PO og kystfisker fra Helsingør

”Vi skal skabe forudsætningerne for, hvordan det lokale fiskeri kan være med til at styrke de forskellige lokalområder rundt om i Østersøen”.

Den opgave satte Fiskeriminister Mogens Jensen (S) os alle sammen på, da han i februar i år lancerede en diskussion om Fremtidens Østersø.

Torsk er hjørnestenen i kystfiskeriet. I 2021 er kvoten i den vestlige Østersø kun på 4000 tons. Når kvoten er så lille, mener vi i FSK-PO at vi skal optimere værdien af den kvote, vi trods alt har.

De lokale kystfiskere, som fisker med skånsomme redskaber, opnår generelt en højere pris for deres torsk, end den de større udefrakommende trawlfartøjer får. Grunden er, at de skånsomme fiskere hovedsageligt lander mellemstore torsk, og de større, udefrakommende trawlfartøjer primært lander 5er torsk.

I 2019 bestod 66 % af de større trawleres landinger af torsk i den vestlige Østersø af 5’er torsk. Garnfiskeriet landede under 10 % 5’er torsk. Resten af garnfiskernes landingerne var større torsk, der opnår en højere pris.

50 % af landingerne i garnfiskeriet i 2019 var 2er og 3er torsk, der blev handlet til en gennemsnitspris på imellem 25 og 27 kroner på Hvidesande auktion. 5er torsk sælges til imellem 9 og 12 kroner kiloet.

Der ligger altså en fælles fortjeneste om året til fiskeriet som helhed, hvis vi fanger torskene, når de er større. Det er på den baggrund, vi har foreslået en omlægning af fiskeriet. Så de lokale fiskere, som kan fiske mellemstore torsk i sæsonen til høje priser, får bedre mulighed for det.

Vi har fået en række grønne organisationer til at bakke op om forslaget. Men hvad der ikke fremgår af Fiskeritidende er, at også Danske restauranter og Cafeer og Fiskerikajen bakker op om forslaget. Det gør de fordi markedet efterspørger den fisk som kystfiskerne fanger – og gerne vil betale for det.

Danske Caféer og Restauranter er den største repræsentant for landets restauranter og cafeer og Fiskerikajen er Skandinaviens største fiskegrossistvirksomhed.

Vi foreslår IKKE et forbud, der smider trawlerne ud, fra den ene dag til den anden.  Vi foreslår en gradvis omlægning af fiskeriet, og at det sker med støtte fra EUs hav- og fiskerifond.

Vi har inviteret til dialogmøde om forslaget den 18. november i Korsør, hvor vi opfordrer alle, der gerne vil drøfte forslaget, til at komme.

Noget der falder Danmarks Fiskeriforening for brystet, er vores ønske om, at der tilføres flere torsk til kystfiskerordningen.

Dette forslag bunder i, at mange lokale kystfiskere mangler fisk, og kvoten i vestlige Østersø endnu ikke er brugt.

Dags dato mangler Danmark at fiske 32 % af torskekvoten i vestlige Østersø. Og den smule torsk, der har været leje, har været så dyr, at det ikke har været rentabelt for kystfiskerne at leje den.

Vi mener selvfølgelig, at den danske kvote skal fiskes. Og fra vores stol ser det ud til, at det er de lokale kystfiskere rigtig gode til det. Derfor foreslår vi en større tildeling til kystfiskerne.

Fiskeriminister Mogens Jensen (S) bad os om at komme med forslag til hvordan vi styrker det lokale fiskeri og lokalområder rundt om i Østersøen. Vi syntes vores forslag er et godt bud.

FSK-PO har også en række andre forslag til hvordan vi sikre fiskeriet i Østersøen. De kan findes på vores hjemmeside. Vi ønsker en dialog om vores forslag. Og ser frem til at drøfte med alle, hvordan vi bedst kommer videre herfra.